Vier miljoen subsidie voor opslag duurzaam opgewekte warmte

nieuws
Foto: Warmtestad

De provincie en de gemeente Groningen geven ieder twee miljoen euro subsidie voor een project dat seizoensopslag van WarmteStad mogelijk maakt.

Duurzaam opgewekte warmte uit bijvoorbeeld zonne-energie of restwarmte kan met deze investering straks ondergronds worden opgeslagen en via een leiding getransporteerd worden naar de nieuwe warmtecentrale op Zernike.

Hierdoor kunnen circa 1500 extra woningen in het noordwesten van de stad van duurzame warmte worden voorzien. De aanleg van de seizoensopslag en de warmteleiding tussen de opslag en de warmtecentrale start volgend jaar.

Daarnaast heeft WarmteStad met Solarfields en K3Delta een plan gemaakt om zonnewarmte als duurzame warmtebron in te zetten op het voormalig slibdepot in Dorkwerd. De meeste zonnewarmte wordt in de zomer gewonnen, maar is vooral op koude winterdagen nodig. Daarom gaat WarmteStad deze warmte opslaan op een diepte van 175 meter. De opslag is ook geschikt voor andere warmtebronnen.

“WarmteStad zet belangrijke stappen en vervult daarbij een voortrekkersrol”, aldus wethouder Philip Broeksma. “We stimuleren initiatieven die onze nieuwe duurzame systemen zo efficiënt en robuust mogelijk maken. Daar is dit project een goed voorbeeld van. De inzichten die we nu opdoen, kunnen we bovendien ook in de andere wijken en dorpen weer gebruiken.”

Deel dit artikel: