“Instituut Mijnbouwschade moet duidelijker zijn over maatregelen schadebehandeling”

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, moet duidelijker zijn over de maatregelen rond de schadebehandeling. Daartoe roepen Groningse en Noord-Drentse het IMG op in een gezamenlijke brief.

Het IMG kondigde op 17 mei nieuwe maatregelen aan. De maatregelen zijn echter nog onvoldoende uitgewerkt waardoor inwoners niet weten wat het precies voor hen betekend. In de praktijk betekent het dat er inwoners zijn die moeten constateren dat hun buren een schadevergoeding krijgen toegekend, maar dat hun eigen aanvraag niet meer in behandeld wordt genomen. De regio uit hierover haar zorgen. Het aankondigen van niet-uitgewerkte maatregelen levert namelijk geen rust of ontzorging op. De situatie zorgt ook voor onbegrip. Inwoners voelen zich ook ongelijk behandeld. De regio vindt het belangrijk dat bij een dergelijke ingrijpende wijziging van de werkwijze van het IMG het voor gedupeerden duidelijk moet zijn wat het voor hen betekent en waar ze op kunnen rekenen.

Daarnaast vindt de regio dat de IMG dat het wettelijk bewijsvermoeden in het gehele gebied van kracht moet blijven en dat het IMG de schade-aanvragen die opgeschort zijn weer in behandeling moet nemen. Het wettelijk bewijsvermoeden is bedoeld om inwoners te ontzorgen in de complexe en technische bewijslast. Er zijn verschillende factoren die kunnen leiden tot schade en de regio vindt dat het IMG bij het toepassen van het wettelijk bewijsvermoeden moet kijken naar alle factoren. De regio noemt dit omdat het rapport van TNO/TU Delft naar één schadefactor kijkt: diepe bodemdaling en- stijging. Zolang echter andere oorzaken niet uitgesloten kunnen worden moet het wettelijk bewijsvermoeden van kracht blijven.

Deel dit artikel: