Anderhalve ton om gevolgen coronacrisis voor ouderen in kaart te brengen

nieuws
Foto: rawpixel (via Pixabay)

De Hanzehogeschool Groningen en het UMCG hebben, samen met NHL Stenden en het RIVM, 150.000 euro gekregen van Regieorgaan SIA om de effecten van de coronapandemie op thuiswonende ouderen te onderzoeken.

De onderzoekers willen weten in elke mate thuiswonende ouderen uit Noord-Nederland last hebben gekregen van lichamelijke, psychische en sociale problemen, gedurende en na de coronapandemie. In het onderzoek worden onder andere gegevens gebruikt uit het grootschalige Lifelines onderzoek.

Daarnaast zullen de onderzoekers aanbevelingen doen die professionals en beleidsmakers kunnen gebruiken bij hun werk met ouderen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor individuen, maar ook voor groepen ouderen.

 

Deel dit artikel: