D66 maakt zich zorgen over toestroom en huisvesting nieuwe studenten

De gemeenteraadsfractie van D66 in Groningen stelt woensdag vragen aan het college van B&W over de huisvesting van de studenten van het nieuwe studiejaar na de zomer. 

Fractievoorzitter van D66 Tom Rustebiel gaat er van uit dat er een grote stroom nieuwe studenten bij komt en maakt zich zorgen of er wel genoeg huisvesting is voor al die nieuwe jonge mensen. Vanwege corona lijkt het er op dat veel studenten fysiek zijn weggebleven uit Groningen en Rustebiel verwacht volgend studiejaar dat veel van die studenten wel weer naar Groningen gaan komen.

‘Wij horen geluiden dat veel studenten het coronajaar willen inhalen, maar nu fysiek. En internationale studenten die voor een groot deel zijn weggebleven zouden nu alsnog de stap willen maken. We vragen ons af of we er klaar voor zijn qua huisvesting. Daarom willen we weten of er diverse scenario’s klaar liggen voor het nieuwe studentenseizoen, zodat iedereen die dat wil hier zijn of haar plek kan vinden.’

Het beeld van drie jaar geleden, toen er studenten noodgedwongen in tenten moesten slapen staat Rustebiel nog helder voor de geest: ‘Daar was niemand trots op. Sommige studenten zijn toen ook weer naar huis gegaan, met als ultieme consequentie dat een enkeling zelfs een heel studiejaar miste. Het probleem was toen de lastige voorspelbaarheid van het aantal te verwachten studenten. Lang niet elke ingeschreven student komt ook, waardoor gemeente en onderwijsinstellingen vaak pas in augustus zekerheid hadden over de aantallen.’

 

 

Deel dit artikel: