Meerderheid gemeenteraad beslist dat sportclubs in Haren en Ten Boer meer gaan betalen

nieuws
Foto: Stadspartij

Een meerderheid in de Groningse gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het plan van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport om de sporttarieven in de hele gemeente gelijk te trekken. Door dit besluit gaan sportclubs in Haren en Ten Boer veel meer betalen.

In Haren en Ten Boer gelden nog de oude tarieven van voor de herindeling. Met het raadsvoorstel Harmonisatie Sporttarieven wil de gemeente dit gelijk trekken om op die manier sportclubs een gelijk speelveld te geven. Voor de verenigingen in Haren en Ten Boer betekent dit dat ze te maken krijgen met een kostenstijging van enkele duizenden euro’s.

Oppositie en coalitie
Tijdens de gemeenteraadsvergadering stonden de coalitie en de oppositie lijnrecht tegen over elkaar. Ook de clubs zijn niet blij. Zij lieten weten dat voor de verhoging wordt doorgevoerd, er eerst duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met de gemeente over het onderhoud van de accommodaties en het gebruik van kleedkamers. Door de herindeling moeten ook op dit vlak nieuwe afspraken gemaakt worden.

Trapsgewijs
Aanvankelijk was het de bedoeling om het voorstel in het seizoen 2021-2022 te laten starten maar door de coronacrisis is besloten dit met een jaar uit te stellen. Vanaf 2022-2023 zullen de kosten elk seizoen met twintig procent verhoogd worden. Hierdoor zitten de tarieven in het seizoen 2027-2028 op het gewenste niveau.

Deel dit artikel: