Stadjers kunnen ook stemmen in tenten op Ossenmarkt en Damsterplein

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

In de gemeente Groningen zijn sporthallen, gymzalen, buurthuizen, kerken en eigen gebouwen het devies voor het uitbrengen van een stem tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. In wijken waar geschikte locaties ontbreken worden stemlokalen ingericht in grote evenementententen op pleinen, parken of parkeerplaatsen. De gemeente stuurde maandagmiddag een brief aan de gemeenteraad, waarin ze wordt ingelicht over de Groningse gang van zaken.

‘Stemtenten’

Er worden ‘stemtenten’ ingericht op de Ossenmarkt, het Hoofdstation, het Damsterplein, de Aweg, het S. Allendeplein, de Molukkenstraat, de Maresiusstraat en de Leegeweg.

Voor de Tweede Kamerverkiezing worden op 17 maart 2021 in de gemeente Groningen 145 stembureaus ingesteld: 40 in gymzalen/sporthallen, 35 in wijkcentra en eigen gebouwen, 18 in evenementen-tenten, 30 in kerken en 22 in overige locaties.

Aanvullende maatregelen

Kiezers die gaan stemmen moeten naast de geldende orderegels in het stemlokaal rekening houden met aanvullende gezondheidsmaatregelen. Er vindt een gezondheidscheck plaats bij de ingang, stemmers moeten hun handen desinfecteren en tijdens het stemmen een mondkapje dragen.

Briefstemmen

Kiezers die 70 jaar of ouder zijn ontvangen een stempas en alle stembescheiden om per brief te kunnen stemmen. De kiezer kan een briefstem uitbrengen door zijn stempas met het ingevulde stembiljet per post terug te sturen of door in persoon de briefstem af te geven bij drie afgiftepunten: Kreupelstraat 1 te Groningen, Raadhuisplein 10 te Haren en Hendrik Westerstraat 24 te Ten Boer. De afgiftepunten zijn open vanaf 10 maart tot 16 maart van 09.00 – 17.00 uur en op 17 maart van 07.30 – 21.00 uur.

Tellen

Het tellen van de uitgebrachte stemmen vindt plaats op woensdag 17 maart in Martini Plaza vanaf 07.30 uur. Tot die tijd worden de stembussen bewaard in een beveiligde opslagplaats. Vanwege de deelname aan het experiment centrale stemopneming vindt op 17 maart na beëindiging van de stemming om 21.00 uur in alle stemlokalen een voorlopige telling plaats op partijniveau.

 

 

Deel dit artikel:
Adverteren?