PvdD: ‘Losse bomen in buitengebied gemeente zijn vogelvrij’

nieuws
Foto via raadsfractie Partij voor de Dieren

‘Losse’ bomen in het buitengebied van Groningen, zoals de rij die eind vorige week werd geveld langs de N370 bij de Groningerweg, zijn volgens de Partij voor de Dieren vogelvrij om gekapt te worden. Dat maakt de fractie op uit de wijze waarop de provincie Groningen de vergunning voor de kap heeft verleend.

Er bestond lange tijd onduidelijkheid over de overheid die verantwoordelijk was voor de kap van de bomen. Inmiddels is duidelijk dat de bomen zijn gekapt middels een vergunning van de provincie, de instantie die verantwoordelijk is voor de kap van bomen in het buitengebied van de gemeente.

Geen mogelijkheid tot bezwaar

Dat zorgt voor veel verwarring en een gebrek aan bezwaarmogelijkheden voor de omwonenden, zo stelt de fractie. De provincie heeft volgens de Partij voor de Dieren geen publicatieplicht voor de kapvergunningen die zij uitgeven. “Kan hiermee gesteld worden dat bomen buiten de bebouwde kom zelden de inzet zijn van bezwaarprocedures van burgers, domweg omdat die niet weten dat de bomen op de nominatie staan om te sneuvelen?”, vraagt de fractie aan het Groningse college van B&W.

Vogelvrij

Ook is het melden van de kap van bomen pas verplicht als er meer dan 20 bomen of bosjes van 10 are worden geveld. Volgens de Partij voor de Dieren betekent deze regel dat ‘losse bomen’ in het buitengebied  in wezen ‘vogelvrij’ zijn, omdat er noch meldingsplicht, noch publicatieplicht bestaat.

Ook de gemeente speelt een rol in dergelijke kwesties. In het geval van de Groningerweg was de provincie de opdrachtgever, maar was de gemeente het bevoegd gezag.

Deel dit artikel: