100.000 euro voor huiswerkbegeleiding en wifi-versterkers bij minima-gezinnen

nieuws
Foto: PxHere (CC 0.0)

Kinderen uit minima-gezinnen, bij wie een onderwijsachterstand is ontstaan of dreigt te ontstaan door de corona-maatregelen, krijgen de komende periode extra ondersteuning van het Provinciaal Studiefonds Groningen.

In totaal is er 100.000 euro beschikbaar voor extra huiswerkbegeleiding en voor extra wifi-versterkers. De scholen gaan de huiswerkbegeleiders sturen en de versterkers verstrekken. Scholen kunnen de begeleiding aanbieden via hun eigen ‘buddy systeem’ of de extra begeleiding op een andere manier aanbieden.

“Met deze financiële ondersteuning uit het Provinciaal Studiefonds Groningen kunnen wij op een laagdrempelige, snelle, en pragmatische manier iets extra’s betekenen voor kinderen uit minima-gezinnen”, aldus Tjeerd van Dekken, gedeputeerde en voorzitter van het Provinciaal Studiefonds Groningen. “Deze kinderen hebben het momenteel hard nodig.”

De regeling start per direct en loopt tot eind 2021. Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs die jonger zijn dan 18 jaar komen in aanmerking voor deze extra ondersteuning. De maximale vergoeding voor huiswerkbegeleiding bedraagt  200 euro per leerling. Voor een wifi-versterker wordt maximaal 75 euro toegekend en deze subsidie geldt alleen tijdens een lockdown-situatie binnen het onderwijs.

Deel dit artikel: