Vier miljoen euro beschikbaar voor wijken en dorpen die van aardgas af willen

nieuws
Foto: Warmte Stad

Wijken en dorpen in de provincie Groningen die van het aardgas af willen, kunnen vanaf volgende week dinsdag via een subsidieaanvraag aanspraak maken op een deel van de vier miljoen euro die hiervoor beschikbaar is gesteld door het Nationaal Programma Groningen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas moeten zijn. Volgens de provincie moet de overstap naar duurzame warmte voor iedereen betaalbaar zijn. De subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen moet daar voor gaan zorgen en nieuwe projecten op gang helpen.

Er is onder andere subsidie om warmteleidingen voor woningen en gebouwen aan te leggen, voor warmteopslag en om huizen of gebouwen hiervoor aan te passen. Projecten die gebruikmaken van de subsidie moeten zelf ook een gedeelte betalen en binnenkort van start gaan. Een adviescommissie beoordeelt of projecten voldoen aan de gestelde eisen. De subsidie is bedoeld voor projecten voor een gehele wijk of dorp en niet voor particuliere aanvragen.

De subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen kan vanaf dinsdag 19 januari aangevraagd worden via de website van de provincie Groningen.

Deel dit artikel: