Realisatie zuidelijke ringweg gaat 552 miljoen euro exclusief btw kosten

De realisatie van de zuidelijke ringweg kost 78 miljoen euro extra. Het project kost nu in totaal 552 miljoen euro exclusief btw en 642 miljoen euro inclusief btw. Het project werd in 2016 voor 388 miljoen euro inclusief btw aanbesteed waardoor er een verlies is geleden van 346 miljoen euro.

De 78 miljoen euro exclusief btw, 94 miljoen euro inclusief btw, komt uit de RSP-pot waardoor dit ten koste gaat van andere projecten. Zo kan de verdubbeling van de N33 in de huidige voorkeursvariant niet uitgevoerd worden. Een ander deel van het geld wordt uit het project van de Wunderline gehaald. De eerste bouwfase van dit project kan wel doorgaan, maar om de tweede fase te kunnen voltooien zal er gezocht moeten worden naar financiële middelen. De realisatie van een treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal kan wel gewoon doorgaan. Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Verkeer is dit project van groot belang voor de regio.

Opluchting
De persconferentie over het akkoord dat gesloten is rond de zuidelijke ringweg begon flinke tijd later. “De Staten moesten eerst de geheimhouding opheffen”, vertelt Gräper. “Zo lang hier niet mee werd ingestemd kon ik mijn verhaal hier niet doen. Het presenteren van dit akkoord is voor ons als stuurgroep een hele opluchting. Het is ook iets waar we erg veel energie in hebben gestoken. Wat we hier presenteren is wel onder voorbehoud. Op 3 februari vindt er een stemming plaats in de Provinciale Staten.”

Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Belangrijk om tot een oplossing te komen
Gräper noemt de ombouw van de zuidelijke ringweg een belangrijk project voor stad en ommeland. “De verbinding zorgt voor de bereikbaarheid van allerlei voorzieningen en daarnaast is het uitvoeren van het project belangrijk voor de regionale werkgelegenheid omdat er veel bedrijven uit de regio betrokken zijn bij de uitvoering. Het was voor ons belangrijk om samen met de aannemer tot een oplossing te komen. Wat betekent dit? We hebben afspraken gemaakt over de eindprijs, waar de indexering een deel van is, een verdeling van de financiële pijn en een nieuwe planning.” Het nieuwe akkoord betekent dat het uitvoeren van het project de provincie 78 miljoen euro extra gaat kosten. In totaal ligt er nu 552 miljoen euro exclusief btw op tafel waarmee de weg gebouwd moet worden. In 2016 werd het project aangenomen voor 388 miljoen euro inclusief btw. Ook de Combinatie Herepoort draagt een deel bij, maar hoeveel dit is blijft geheim. Rijkswaterstaat draagt de kosten die gemoeid zijn met het drie jaar langer in stand houden van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.

Hinder voor omwonenden gaat langer duren
Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer van de gemeente Groningen laat weten blij te zijn. “Het belang van zuidelijke ringweg is evident. Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van de verbinding. De aanpak is er dan ook één van cruciale betekenis. We zijn dan ook blij dat er nu een oplossing is. Wel betekent het dat er de komende jaren grote hinder is voor de omwonenden. Hinder die ook langer gaat duren omdat het project een vertraging heeft opgelopen van 36 maanden. Wat betreft de andere RSP-projecten die nu niet door kunnen gaan op de manier zoals we dat gedacht hadden, moet er ingezet worden op middelen om deze alsnog door te kunnen laten gaan. De gemeente Groningen is blij met deze overeenkomst, en dat de financiële angel er nu uit is.”

Techneutenhart
Ook opluchting bij Combinatie Herepoort. “Het is een lange weg geweest waarbij we gekozen hebben voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid”, zegt Peter Westra van de Combinatie. “We zijn opgelucht dat we nu verder kunnen bouwen. Tegen alle geïnteresseerden zou ik willen zeggen om de komende tijd vooral naar buiten te gaan kijken, want wat er namelijk gaat gebeuren daar zullen de techneutenharten sneller van gaan kloppen.”

Aanpak Ring Zuid
Dat er een nieuw akkoord over de aanleg van de zuidelijke ringweg op tafel lag werd maandagavond duidelijk. Precieze details ontbraken toen nog. De problemen met de aanpak van Ring Zuid duren al enige tijd. De aanbesteding van het project startte in 2014. Vier jaar later begon Combinatie Herepoort met de ombouw. Door een slechte voorbereiding en problemen bij de bouwwerkzaamheden ontstond er een financieel tekort. Daarnaast heeft men te maken met een vertraging van drie jaar. De situatie zorgde daarnaast voor een slechte sfeer tussen de betrokken partijen.

De Provinciale Staten en de Groningse gemeenteraad werden dinsdagmiddag geïnformeerd over het akkoord. Dit gebeurde achter gesloten deuren.

Deel dit artikel: