CDA wil weten waarom stadsbestuur betaald parkeren fors wil uitbreiden

Om de parkeerdruk omlaag te brengen en de ‘openbare ruimte te herwinnen’ wil de gemeente Groningen het gebied waar betaald geparkeerd moet worden fors uitbreiden. De raadsfractie van het CDA vraagt zich af of deze maatregelen het gewenste effect hebben.

Het stadsbestuur ontving maandag schriftelijke vragen over het betaald parkeren van de CDA-fractie. Volgens het CDA is het slechts een kwestie van tijd voor het betaald parkeren ook wijken als Paddepoel en Vinkhuizen bereikt heeft. “Dit alles onder het mom van “herwinnen van de openbare ruimte”, stelt raadslid Herman Pieter Ubbens. “Maar wordt de openbare ruimte wel herwonnen? Zien we het aantal geparkeerde auto’s op straat afnemen op plekken waar betaald parkeren wordt ingevoerd?”

Het CDA wil graag meer inzicht krijgen in de feiten waarop het nieuwe beleid wordt gebaseerd. “Dit voornemen heeft een directe impact op een groot deel van de directe leefomgeving van onze inwoners”, zo schrijft Ubbens. Daarom wil de fractie weten of het draagvlag voor de maatregelen is onderzocht en of de invoering van betaald parkeren in het centrum en de ‘schilwijken’ al heeft geleid tot het gewenste resultaat.

Daarnaast vraagt de fractie aan het Stadsbestuur of de winkeliers in het gebied niet meer gebaat zijn bij ‘blauwe zones’ dan bij de invoering van betaald parkeren. Ook wil de fractie weten welke gevolgen de invoering heeft op parkeren in wijken waar nog gratis geparkeerd mag worden, zoals Vinkhuizen.

 

 

Deel dit artikel: