Zorgen bij D66 over voorbereiding vaccinatiecampagne in Stad

nieuws
Foto: Brian Hoskins from FreeImages

Hoever is Groningen als het gaat om de voorbereidingen om te gaan vaccineren tegen corona? Dat wil de afdeling van D66 in de Stad graag weten. Daarom stelde de raadsfractie woensdag schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Het bericht over de nieuwe, grote vaccinatielocatie in Assen, waar zowel getest als gevaccineerd, staat volgens de D66-fractie in schril contrast met de situatie in de Stad: “Over Groningen lijkt nog geen duidelijkheid te zijn.” Het enige wat bekend is, is dat MartiniPlaza de plek zal waar wordt gevaccineerd en dat dit een zogenaamde walk-in’ locatie zal zijn. Dat betekent dat de vaccinatiestraat, die zich aan de voorzijde van het evenementencomplex gaat bevinden, strikt gescheiden wordt van de testlocatie en een apart in- en uitgang krijgt.

Kan de GGD grootschalig vaccineren?

D66 vraagt zich af of de GGD klaar is qua locatie en capaciteit als het gaat om grootschalig vaccineren. “Simpel gezegd; als het zo meteen kan zijn er dan genoeg mensen om daadwerkelijk te vaccineren? Of gaat deze inzet ten koste van de capaciteit om te testen?”, aldus Wieke Paulusma, raadslid voor D66 in Groningen.

Paulusma wil ook graag weten of er een duidelijk plan van aanpak ligt voor vaccinatie binnen de gemeente en of er geregeld overleg is tussen de GGD en huisartsen en zorginstellingen in de Stad.

Voorlichtingscampagne

Bij D66 heersen daarnaast vragen over de vaccinatiebereidheid in de gemeente. Daarom ziet D66 graag dat het college, eventueel via de Veiligheidsregio, een eigen lokale of regionale informatiecampagne opzet, zodat twijfels die Stadjers hebben over het vaccin misschien kunnen worden weggenomen.

Deel dit artikel: