Statenfractie vrezen ‘ringweg-achtige’ meerkosten bij verbouwing Hoofdstation

nieuws
Foto Andor Heij. Hoofdstation in de "steigers".

De Statenfracties van de SP en de Partij voor het Noorden zijn niet blij met de verwachte vertraging voor de verbouwing van het Hoofdstation in Groningen.“Ring-Zuid indachtig, zou dit wel eens kunnen leiden tot aanmerkelijke meerkosten”, zo stellen de fracties. Daarom zijn er schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

De Statenfracties zijn ongerust, omdat geen van de betrokken partijen nog iets kan zeggen over de mogelijke gevolgen van de aangepaste planning, veroorzaakt door archeologische vondsten en onvoorzien kabel- en leidingwerk. Volgens de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Rijk, ProRail en de NS is het waarschijnlijk dat de treinvrije periode van 2022 een jaar naar achteren wordt verschoven.

De raadsfracties zeggen de indruk te krijgen dat er niet volledig transparant wordt gecommuniceerd. “Met Ring Zuid in gedachten veroorzaakt dat bij ons ernstige ongerustheid”, zo stellen de fracties.  Het interview met stadsarcheoloog Erik Akkerman in het Dagblad van het Noorden heeft dat niet bevorderd. Akkerman is van mening dat de archeologische vondsten niet tot de vermelde vertraging hoeven te leiden.

Ook de leidingen en kabels hadden volgens lang van te voren in kaart moeten zijn. Daarom willen de fracties ‘klip-en-klaar’ weten wat de werkelijke redenen zijn van de aangekondigde vertraging. Ook vragen de fracties aan het college om de Staten zo snel  mogelijk inzicht te geven in alle mogelijke gevolgen van de vertraging.

Deel dit artikel: