Grutto’s leren trekroute naar het zuiden

nieuws
Foto Jan van de Kam. Grutto

De grutto’s die in West Europa uit het ei komen en in warmere landen overwinteren hebben de trekroutes niet in hun genen. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift waar Jelle Loonstra en Mo Verhoeven op promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een groepje jonge grutto’s uit Friesland werd naar Polen gebracht en een ander deel bleef achter in Friesland. De vogels gingen met de volwassen grutto’s mee naar het zuiden via twee verschillende routes. De trekroutes worden daarom geleerd van hun soortgenoten in de directe omgeving. De grutto’s werden via zendertjes gevolgd.

De onderzoekers deden in zuidwest Friesland onderzoek naar de teloorgang van de weidevogels in Nederland. Het nagaan van de trekroutes was daar een onderdeel van.

Deel dit artikel: