Groningse gemeenteraad vraagt steun Tweede Kamer voor bruggen-motie

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Op initiatief van de fractie van D66 heeft de voltallige Groningse gemeenteraad een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin het steun vraagt voor de bruggen-motie die komende week in de Kamer behandeld gaat worden.

In de Tweede Kamer wordt dinsdag gestemd over een motie van SP, D66, PvdD, GroenLinks en de Partij voor de Arbeid over de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug. In de motie wordt minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur opgeroepen om de bewonersvarianten van beide bruggen alsnog te onderzoeken.

Lobbyen
“Wij richten deze brief, mede namens de lokale partijen, aan de landelijke fracties”, vertelt fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66. “We willen kenbaar maken dat dit bruggenbesluit meer dan 40.000 omwonenden en 16.000 dagelijkse gebruikers treft. Onze hele raad is blij met het initiatief dat een vijftal Kamerfracties genomen heeft om de motie in te dienen. We hopen op en lobbyen voor een meerderheid.”

Onneembaar obstakel
De Paddepoelsterbrug werd in september 2018 door een schip kapot gevaren. De minister heeft besloten dat de brug vervangen gaat worden door een nieuwe brug die echter op 9 meter hoogte komt te liggen. Buurtbewoners en diverse organisaties en stichtingen zijn hier niet blij mee. Daarbij wordt ook verwezen naar een belofte uit 2015 waarin Rijkswaterstaat stelt dat de brug vervangen gaat worden door een brug op normale hoogte. Bij de Gerrit Krolbrug speelt hetzelfde probleem. De nieuwe brug aldaar moet op een hoogte van ongeveer 5 meter komen. Bewoners en diverse partijen zien dit niet zitten omdat het een onneembaar obstakel wordt voor bijvoorbeeld mindervaliden.

Deel dit artikel: