Bij de provincie bestaat de gemeente Haren nog  (update)

nieuws

Op 1 januari 2019 werd de gemeente Haren opgeheven en ging het op in de gemeente Groningen. Bij de provincie bestaat de gemeente Haren op 5 december 2020 nog steeds.

Zojuist publiceerde de Provincie Groningen het volgende:

‘Gedeputeerde Staten delen mede dat zij ontheffing hebben verleend voor herbeplanting op andere grond dan waar de velling heeft plaatsgevonden. De vellingslocatie bevindt zich in de gemeente Haren en de locatie waar zal worden herbeplant bevindt zich eveneens in de gemeente Haren’.

Update:

In de loop van zaterdagavond heeft de provincie de teksten aangepast:

https://www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmaking/_bekendmaking/toon/bericht/ontheffing-wet-natuurbescherming-onderdeel-houtopstanden-in-haren/

Deel dit artikel: