Bewonersorganisaties vrezen te veel en te grote zonneparken in voormalige gemeente Haren

nieuws
Foto: zonneweideglimmen.nl

Veel bewoners van het landelijk gebied en de dorpen in de voormalige gemeente Haren zijn verontrust over de plannen die de gemeente Groningen heeft opgesteld voor zonneparken in de gemeente Groningen. Dat schrijven bewoners- en landschapsorganisaties maandag in een uitgebreide reactie in op de plannen.

Volgens de organisaties worden er te veel parken gepland in de voormalige gemeente. Ook vinden ze de parken te groot en niet passen in het landschap. “De aangewezen locaties liggen in het ‘Unesco Global Geopark de Hondsrug’. Deze bijzondere status brengt de verplichting voor lokale overheden met zich mee om de cultureel historische en landschappelijke waarden van het gebied te behouden. Zonneparken op de aangewezen locaties zijn een ernstige aantasting van deze waarden en brengen de status van werelderfgoed in gevaar”, zo schrijven de organisaties.

Ook dieren zouden, door de twee meter hoge hekken rond de parken, niet meer vrije rond kunnen grazen in het gebied.

De organisaties vinden daarom dat de gemeente het zogenaamde ‘buitengebied’ moet ontzien bij de aanleg van zonneparken. Dat is iets wat ook aan Haren is toegezegd bij de herindeling, zo stellen de organisaties: “Bij hoge uitzondering is iets anders dan op 9 locaties zonneparken tot 10 ha toestaan. (..) Ook is de voorgestelde maximale maat voor ‘kleine’ parken van 10 ha veel te groot. Wat ‘klein’ is in een grootschalig landschap rond Ten Boer, kan veel te ‘groot’ zijn in het kleinschalige landschap op de Hondsrug.”

Eerst de daken vol zonnepanelen

De organisaties willen dat de gemeente eerst met duidelijk plannen komt voor zonnepanelen op bestaande daken, iets wat volgens de plannen van de gemeente ook prioriteit zou moeten hebben: “Potentiële locaties worden niet genoemd, zoals: P+R Haren, parkeerterrein NS-station, Hortus, sportterreinen, vuilstort de Vork en vele andere locaties.”

Meer reacties

Op zes januari sluit de inspraakperiode voor de plannen. De samenwerkende organisaties (Dorpsbelangen Onnen, Dorpsbelangen Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen, Stichting Landelijk Gebied Haren en Burgercomité Haren) roepen de bewoners van de voormalige gemeente Haren op een reactie te sturen naar het College van B&W en wethouder Philip Broeksema.

Deel dit artikel: