“Geen signalen dat bouw Friesenbrücke langer gaat duren”

nieuws
Foto: Deutsche Bahn

Er zijn geen signalen ontvangen dat de bouw van de Friesenbrücke langer gaat duren en dat de kosten hoger uit gaan vallen. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur in een antwoord op Kamervragen.

In oktober concludeerde de Duitse Federale Rekenkamer dat de reconstructie van de Friesenbrücke mogelijk zes jaar langer gaat duren waardoor de brug pas in 2030 weer gebruikt zou kunnen worden. Daarnaast zou uit het rapport blijken dat de bouwkosten stijgen van 30 naar 96 miljoen euro. Voor Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) was dit aanleiding om de staatssecretaris om opheldering te vragen.

Rapport Duitse Federale Rekenkamer is vertrouwelijk
De staatssecretaris schrijft dat het rapport van de Duitse Federale Rekenkamer vertrouwelijk is en niet gedeeld is met Nederlandse overheden. “Wellicht wordt het openbaar na behandeling in de Begrotingscommissie van de Duitse Bondsdag in Berlijn”, aldus Van Veldhoven. De staatssecretaris schrijft verder dat de provincie Groningen opdrachtgever is van het project Wunderline en dat zij contact onderhouden met de betrokken Duitse partijen. Naar aanleiding van berichten in de media is er contact gezocht en daaruit is gebleken dat de brug volgens de laatste inzichten conform planning eind 2024 zal worden opgeleverd. “Daarnaast zijn er momenteel geen signalen dat er sprake zal zijn van een kostenstijging. De Duitse partijen herkennen zich dan ook niet in de berichtgeving.”

Geen signalen
Van Veldhoven laat tot slot weten, omdat er geen signalen zijn van overschrijding in kosten of tijd, dat er geen aanleiding is om op dit moment actief contact te zoeken met de Duitse collega’s. “Natuurlijk doet de verantwoordelijk bestuurder van de provincie Groningen dat wel regelmatig. En uiteraard sta ik in regelmatig contact met deze bestuurder.”

Deel dit artikel: