‘Er is ruimte voor de Lelylijn op het vernieuwde Hoofdstation Groningen’

nieuws
De nieuwe voetgangerstunnel - Impressie: Koen van Velsen architecten & Beaty & the Bit

Bij de verbouwing van het Hoofdstation van Groningen is weliswaar geen rekening gehouden met mogelijke aanleg van de Lelylijn, maar er is wel ruimte om twee extra sporen aan te leggen. Dat laat het college van Gedeputeerde Staten van Groningen weten in haar beantwoording van schriftelijke vragen van Statenlid Kees Frenay (SP).

“Aan de westzijde van het station is ruimte om nog twee sporen aan te leggen”, zo stelt het college. “Ook is er voldoende ruimte tussen de busbaanbrug en de huidige spoorbrug om nog een extra spoorbrug toe te voegen. Daarnaast is bij de onderdoorgang Paterswoldseweg voldoende ruimte tussen de busbaan en het spoor om een extra spoorbak voor 2 sporen toe te kunnen voegen.”

Gedeputeerde Staten houdt wel aan dat er, bij de ontwikkeling van Groningen Spoorzone, geen investeringen gedaan zijn om de aanleg van de Lelylijn mogelijk te maken. “Mocht het in de toekomst noodzakelijk zijn om de infrastructuur en het Groninger Hoofdstation geschikt te maken voor de Lelylijn, dan zullen ook die aanpassingen en kosten toebehoren aan de Lelylij”, zo stelt het college.

De SP diende vragen in bij het college, omdat de pleidooien voor de Lelylijn steeds krachtiger worden. Uit een artikel van het Dagblad van het Noorden in oktober viel op te maken dat er voor de Lelylijn nu nog geen plek zou zijn. Volgens de Statenfractie van de SP kan dat niet de bedoeling zijn.

Deel dit artikel: