‘Eerste reacties op coronacrisis als les voor de tweede golf en klimaatcrisis’

nieuws

De soms krachtige reacties van burgers en overheden bij de start van de coronacrisis bieden aanknopingspunten voor het bestrijden van globale crises als de milieu- en klimaatcrisis en de tweede coronagolf. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Michigan State University.

De publicatie wordt gedaan in het tijdschrift Nature Sustainability. Onderzoekers stellen dat persoonlijke normen een belangrijke voorspeller zijn van pro-sociaal gedrag, wat vaak gewenst is in globale crises. Mensen die sterke persoonlijke normen ontwikkeld hebben voelen zich moreel verplicht en persoonlijk verantwoordelijk om actie te nemen.

Communicatie
Uit het onderzoek blijkt dat in regio’s waar krachtig gereageerd werd op de coronacrisis vaak veel factoren aanwezig waren die de persoonlijke norm versterken. Als voorbeeld wordt Nieuw-Zeeland genomen waar de overheidscommunicatie helder, consistent en eenduidig was. Inwoners van het land waren op de hoogte van het gevaar van de virus, de gevolgen en de cijfers. Deze factoren versterkten een persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel en dus een persoonlijke norm om actie te ondernemen. Bij klimaat- en milieucrisis, net als in de tweede coronagolf, ontbreekt dit echter vaak.

Belangrijk om burger inzicht te bieden
Volgens de onderzoekers is de coronacrisis dan ook een wijze les die straks gebruikt kan worden voor het klimaat- en milieubeleid. Het is daarom belangrijk om burgers beter inzicht te bieden in klimaat- en milieucrisis door de brede impact ervan duidelijk te maken. Ook de cijfers die horen bij de crises kunnen persoonlijker worden gemaakt. Daarbij is het belangrijk inzichtelijker te maken hoe individuele keuzes bijdragen aan de crisis, maar ook kunnen bijdragen aan oplossingen. Dat kan milieubewuster gedrag stimuleren.

Mensen over de streep trekken
Ook wordt gesteld dat het belangrijk is om duidelijk te maken dat veel mensen zich zorgen maken om het klimaat en milieu en bijbehorend beleid steunen. Die steun wordt nu vaak onderschat. Bij de coronacrisis zorgde dit voor een sterkere en bredere gezamenlijke actie om in beweging te komen. Mensen die niet vanuit zichzelf direct gemotiveerd zijn om in actie te komen kunnen op deze manier toch over de streep worden getrokken.