ChristenUnie: ‘Zorgen over effect coronacrisis op mentale gezondheid Groningse jongeren’

nieuws
Foto: AdrianHillman / Getty Images

De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen die de coronacrisis heeft op de mentale gezondheid van met name jongeren in de gemeente Groningen. De fractie gaat het collegebestuur aanstaande woensdag vragen om het probleem integraal aan te pakken.

De Nederlandse vereniging van ggz-instellingen riep eerder deze maand op tot een gezamenlijke aanpak van het probleem met onder anderen huisartsen, het wijkteam, woningbouwcorporaties en politie. Volgens de vereniging zijn er steeds meer aanwijzingen dat kinderen en jongeren lijden onder het stilvallen van sociale interacties, met stress- en depressieklachten als gevolg. De fractie is daarom benieuwd of het college deze zorgelijke signalen ook in Groningen herkent.

“Langzamerhand komen ook de mentale gevolgen van de coronacrisis steeds duidelijker in beeld”, vertelt fractievoorzitter Gerben Brandsema. “Deze gevolgen zullen alleen maar groter worden. Het is daarom goed om krachten te bundelen en er samen alles aan te doen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.”

Deel dit artikel: