Plaatsing hoogspanningsmasten Vierverlaten – Hoogkerk gaat van start

nieuws

TenneT begint in oktober met het plaatsen van hoogspanningsmasten tussen de Eemshaven en Vierverlaten, bij Hoogkerk. Het gaat om de eerste van in totaal 240 mastpylonen voor de nieuwe 380 kV-‘stroomsnelweg’.

TenneT plaatst en monteert de eerste pylonen in de nabijheid van het hoogspanningsstation Vierverlaten bij Hoogkerk. De verbinding is in 2023 klaar. De stroomsnelweg is nodig omdat de huidige 220kV verbinding te weinig capaciteit heeft.

Er was veel kritiek op het besluit. De Natuur- en Milieufederatie Groningen, het Groninger Landschap en omwonenden hebben meermalen bezwaar gemaakt tegen de plannen omdat de leiding niet past in het landschap en bovendien door unieke weidevogelgebieden loopt. Het alternatief, een ondergrondse verbinding, was volgens energietransporteur TenneT te duur. De Raad van State heeft de bezwaren verworpen.

De plaatsing- en montagewerkzaamheden lopen door tot in 2022. Na de ingebruikname van de 40 kilometer lange verbinding breekt TenneT 50 kilometer aan oude verbindingen af, namelijk de huidige 220 kV-verbinding en een deel van 110 kV-verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten.

Deel dit artikel: