Wethouders Groningen en Leeuwarden: “Volkshuisvesting verdient volle aandacht”

nieuws
Foto: gemeente Groningen

De rijksoverheid moet de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening weer terugbrengen in het hart van de politiek. De liberalisering is te ver doorgeschoten. Die oproep doen wethouders Roeland van der Schaaf en Hein de Haan woensdag in de Leeuwarder Courant.

Roeland van der Schaaf (PvdA) is wethouder in Groningen, Hein de Haan (PvdA) is dat in Leeuwarden. De twee ontmoetten elkaar woensdagmiddag in de Friese provinciehoofdstad. De twee gemeenten trekken samen op als het gaat om de volkshuisvesting. De Haan liet afgelopen week weten dat wijken weer een mix moeten worden van huizen voor rijken en armen. Woningcorporaties verdienen herstel van hun ooit zo belangrijke positie, ook voor mensen met middeninkomens. Van der Schaaf wil dat ook.

Woonplicht
In mei liet Van der Schaaf in een opiniestuk weten waar het volgens hem mis gaat. Grootste probleem op dit moment is de krappe huizenmarkt waar starters moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden. Commerciële verhuurders kopen namelijk betaalbare huizen op en verhuren ze voor forse prijzen. Om dit probleem te tackelen overweegt Van der Schaaf om in bepaalde wijken een woonplicht in te voeren. Eerder voerde Van der Schaaf al een verhuurdersvergunning in om misstanden beter aan te kunnen pakken. Het zijn de onderwerpen waar Groningen en Leeuwarden elkaar vinden, want met uitzondering van het aantal inwoners, lijken de steden erg op elkaar: ze trekken beide jonge mensen en kampen met dezelfde woningproblemen.

VROM
Beide wethouders pleiten voor het snel afschaffen van de Haagse verhuurdersheffing. Alleen op die manier kunnen corporaties weer investeren in meer nieuwbouw. Daarnaast zouden Van der Schaaf en De Haan graag willen zien dat de rijksoverheid zich intensiever gaat bemoeien met het woonbeleid en de inrichting van de woonomgeving. De twee denken dat dit kan door het opgeheven ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu weer in ere te herstellen. Dit ministerie werd in 2010 opgeheven.

Deel dit artikel: