‘Groningen onlosmakelijk verbonden met paardensport’

nieuws
Foto: Lesley Pietens

De fracties van de PVV, Stadspartij, VVD en 100% Groningen dienen woensdag een motie in waarmee zij de gemeenteraad verzoeken zich uit te spreken dat Groningen onlosmakelijk verbonden is met de paardensport. De motie gaat behandeld worden tijdens het voorjaarsdebat.

Aanleiding voor de motie is het plan van het college van B&W om de huur van de drafbaan in het Stadspark aan de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging per 1 januari 2021 op te zeggen. Het college wil dat het terrein zich op den duur moet kunnen gaan meten met bekende locaties als het Goffertpark in Nijmegen en het Zuiderpark in Den Haag. In Groningen moeten tot 65.000 mensen kunnen genieten van artiesten en bands van wereldfaam. Er komen maximaal twaalf festivaldagen. Voor de zeven draverijen die de KHRV jaarlijks organiseert is dan geen ruimte meer.

De fracties noemen de plannen vreemd omdat Groningen juist onlosmakelijk verbonden is met de paardensport. “In de hal van het Stadhuis aan de Grote Markt prijkt het prachtige schilderij ‘De Paardenkeuring’ van Otto Eerelman. Het Peerd van Ome Loeks heeft een prominente plek bij het Hoofdstation en de windvaan op de Martinitoren heeft de vorm van een paard. Dit maakte wel duidelijk dat de stad Groningen een rijke geschiedenis heeft met de paardensport en daarmee ook onlosmakelijk mee verbonden is. Het zou eeuwig zonde zijn om deze prachtige traditie en verbondenheid ter ziele te laten gaan en daarom willen we graag dat de gemeenteraad zich hierover uitspreekt”, schrijven de partijen.

De gemeenteraad gaat in september debatteren over het voortbestaan van de drafbaan in de huidige vorm.

Deel dit artikel: