Groningen komt met eigen voorstel voor spreiding in openbaar vervoer

Groningen Bereikbaar heeft een eigen plan gemaakt voor de spreiding van mensen in het openbaar vervoer. De spreiding is nodig vanwege het coronavirus.

Het voorstel is een reactie op het kabinetsplan om studenten in het komende schooljaar alleen tussen 11.00 en 15.00 uur te laten reizen in het openbaar vervoer.  Zes onderwijsinstellingen in Groningen zijn het hier niet mee eens. Dat zijn de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en vier MBO scholen. “Spreiding van onderwijsactiviteiten en stages over de hele dag is noodzakelijk”, aldus de scholen . De andere partners in Groningen Bereikbaar, zoals de overheden en het bedrijfsleven steunen de scholen en willen een regionale aanpak.

“Alle partijen in Groningen hebben nu samen afspraken gemaakt voor dit Gronings rooster. Zo ontwikkelden we een zogenoemd dakpanmodel voor de spreiding in het OV. Dat betekent dat we de vraag van forenzen en scholieren en studenten naar het OV goed op elkaar afstemmen en prioriteren”, aldus stuurgroepvoorzitter Philp Broeksma tevens wethouder in Groningen..

Voorgesteld wordt om zorginstellingen voor 7.30 uur te laten beginnen en kantoorpersoneel voor 8.30 uur of na 9.30 uur te laten reizen met het OV. Voor het onderwijs is het voorstel lessen in het voortgezet onderwijs rond 8.30 uur te laten beginnen, het mbo tussen 8.30 en 9.00 uur en hbo en universiteit tussen 9.00 en 9.30 uur.

“Onze ambities voor spreiding van mobiliteit gaan nog verder. Met z’n allen hebben we afgesproken het autogebruik niet terug te laten keren naar de situatie van voor de corona-uitbraak, maar dit verder te beperken”, zegt Broeksma. Dat moet gebeuren door te blijven thuiswerken/leren, spreiding van werkdagen en het gebruik van de fiets te stimuleren.

Deel dit artikel: