Vleermuismaatregelen rond zuidelijke ringweg lijken succesvol

nieuws
Foto: Gilles San Martin from Namur, Belgium - Myotis daubentoni, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7850696

De maatregelen om de leefgebieden van de vleermuizen te behouden die op verschillende plekken rond de zuidelijke ringweg verblijven lijken succesvol. Dat heeft Rijkswaterstaat woensdagmiddag laten weten.

Gedurende de werkzaamheden wordt onderzoek gedaan naar het leefgedrag van de vleermuizen. Hier worden onafhankelijke bureaus voor ingezet. Uit het onderzoek blijkt dat er veel dwergvleermuizen voorkomen maar dat er ook veel watervleermuizen leven. Dat laatste is bijzonder omdat je deze meestal niet in een stad aantreft. Deze vleermuizen bleken hun habitat te hebben rond de Julianavijver. Omdat deze vijver gedempt moest worden zijn er drie alternatieve locaties aangeboden: een vijver aan de Brailleweg, de Dinkelvijver en de vijvers bij de Hora Siccamasingel.

Vleermuizen zijn niet makkelijk te sturen
Vleermuizen zijn echter niet gemakkelijk te sturen. Je moet ze een paar opties geven en dan afwachten wat er gebeurt. Uiteindelijk kozen ze voor de Hora Siccamasingel. De gemeente heeft hier vervolgens nieuwe struiken geplant, Combinatie Herepoort hield het kroos in toom en het waterschap heeft de vijvers gebaggerd. Ook werd er speciale verlichting geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat de maatregelen succesvol zijn omdat er door de vleermuizen steeds vaker gebruik wordt gemaakt van het gebied rond de vijvers.

Aanleg van een soort schans
Daarnaast is er nog een succes te vieren. Uit onderzoek bleek dat achter het Gomarus College er in 2017 nog maar enkele dwergvleermuizen verbleven. In 2019 waren dit ineens tien keer zo veel. Waarschijnlijk is dit te danken aan maatregelen als het aanplanten van extra bomen en struiken. Spannend is het nog even rond het Oude Winschoterdiep. Uit de monitoring bleek dat de watervleermuizen heel graag een paar centimeter boven het water vliegen. Nu het Oude Winschoterdiep tijdelijk deels gedempt is, is er een barrière voor de vleermuizen ontstaan. De aannemer heeft dit opgelost door een soort schans te bouwen. Hiermee worden de vleermuizen gedwongen om geleidelijk twee meter hoger te vliegen waarmee ze over het tijdelijke fietspad en de hekken heen vliegen.