Omwonenden Ring Zuid willen meer openheid

nieuws

Een aantal bewoners van de zuidelijke stadswijken wil méér openheid over de plannen voor de aanpak van de zuidelijke ringweg. Ook eisen ze meer rechtszekerheid.

De bewoners schrijven aan de gemeenteraad en Provinciale Staten dat in geval van schade, onder meer aan  woningen, de bewijslast bij de Combinatie Herepoort moet liggen, en niet bij de bewoners. Ook willen ze dat het bemalingsadvies, onder meer over de verdiepte ligging van een deel van de ring zuid, en ook het definitieve ontwerp, openbaar worden gemaakt.

Verder willen de briefschrijvers dat een risicoanalyse wordt opgesteld door een onafhankelijke partij met kennis van civiele- en geotechniek. Voor alle risico’s moeten er beheersmaatregelen en terugvalscenario’s komen. Pas dan is het voor de politiek verantwoordelijke mensen mogelijk om een verantwoorde keuze te maken over de verdere voortgang van het project.

Deel dit artikel: