Nieuwe woningen langs Helperdiep

De gemeente laat 17 grondgebonden woningen en 26 appartementen bouwen op een braakliggend terrein, gelegen aan de Helper Westsingel en het Helperdiep, Het plan heeft de naam “Helperkade” gekregen.

Volgens de gemeente krijgt Het terrein veel groen. Er komen meer bomen bij dan er moeten sneuvelen. Het aantal parkeerplaatsen blijft beperkt. Tegelijkertijd wordt ook het Helperdiep beter toegankelijk gemaakt, door de aanleg van een wandelboulevard langs het water en langs het kermisexploitanten-terrein.

Wethouder Roeland van der Schaaf hoopt dat de bouw in de loop van dit jaar kan beginnen.

Deel dit artikel: