GroenLinks en ChristenUnie willen dak tegen dakloosheid

De gemeente Groningen moet zoveel mogelijk juridische drempels en financiële benadelingen verlagen om daklozen de kans te geven om hun leven weer op de rails te krijgen. Dat vinden de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie die zondagavond vragen hebben gesteld hierover aan het college van B&W.

De twee partijen maken zich zorgen over de toename van het aantal dak- en thuislozen in ons land. Volgens het CBS is het aantal daklozen in 2019 verdubbeld in vergelijking met tien jaar eerder. Van 17.800 naar 39.300. De dak- en thuislozen bestaan steeds vaker uit mensen die door financiële omstandigheden hun huis hebben verloren. De verwachting is dat door de coronacrisis het aantal economische daklozen de komende jaren zal toenemen. “Op straat belanden is dramatisch en kan iemands situatie enorm verslechteren. Ook de maatschappij betaalt hier een hoge prijs voor, omdat iemand steeds meer met zorg- en politiediensten te maken krijgt. We moeten er alles aan doen mensen zo snel mogelijk weer van een basis te voorzien”, zegt raadslid Nick Nieuwenhuijsen (GroenLinks).

Om deze reden hebben de beide fracties het college vragen gesteld over een effectieve aanpak van economische dak- en thuislozen waarbij verwezen wordt naar het project ‘Onder de Pannen’. Dit project is al een aantal jaren succesvol in de gemeenten Amsterdam en Haarlem. Bij dit project worden economische dak- en thuislozen gekoppeld aan mensen die een kamer over hebben. Zij worden maximaal één jaar de host voor de dakloze, die hier een klein bedrag voor betaalt en op deze manier op adem kan komen. Beide personen worden niet gekort op eventuele uitkeringen. “Wij zien graag dat een gemeente als Groningen, met al haar uitdagingen op het gebied van armoede en wonen, zoveel mogelijk juridische drempels en financiële benadeling verlaagt om kwetsbare Groningers de kans te geven hun leven weer op de rails te krijgen.” Want uiteindelijk is een onderdak de beste oplossing tegen dakloosheid”, zegt Lieke Schoutens van GroenLinks.