Stichting Lezen en Schrijven bundelt corona-informatie in begrijpelijke taal

nieuws
Foto: Andor Heij

Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor kunnen zij ook vaak niet overweg met een computer of smartphone. Voor hen is de informatie over het coronavirus veel en moeilijk.

Daarom bundelt de stichting begrijpelijke informatie voor laaggeletterden op haar website. Zoals de video-animaties: ‘Wat te doen bij coronavirus?’ en ‘wat is 1,5 meter?’

Op lezenenschrijven.nl/corona staan links naar posters, flyers en video-animaties. Iedereen kan de materialen downloaden en gebruiken. Er staat ook een overzicht op van lesmateriaal en tips voor het (online) begeleiden van laaggeletterde cursisten. De website wordt regelmatig aangevuld.

Deel dit artikel: