“Provincie moet dorps- en wijkcentra helpen”

nieuws
Dorpshuis 'De Meuln' in Sint-Annen Foto: Casper Slotoom

De Provincie moet een proactieve rol spelen om de leefbaarheid in dorpen en wijken van Groningen op peil te houden. Dat vraagt de statenfractie van de Partij voor het Noorden aan het college.

Uit een enquête van Groninger Dorpen blijkt dat veel dorps- en wijkcentra door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd. Van de dorps- en wijkcentra denkt 42 procent dat het tekort zo groot is dat sluiting dreigt.

Dorps- en wijkcentra zijn lokale ruimten waar van jong tot ouder en oud kan samenkomen. Ze zijn onmisbaar voor de leefbaarheid, aldus de Partij voor het Noorden. Soms is het dorpshuis zelfs nog de enige openbare plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten na het verdwijnen van andere voorzieningen. De Partij voor het Noorden vraagt zich af of de provincie wel inziet hoe nijpend de situatie is. Ze verzoekt de Provincie om zich meer actief op te stellen.

Deel dit artikel: