Slob: “Eindexamens afgelast, schoolexamens tot 1 juni”

nieuws
Foto: Valerie Kuypers - rijksoverheid.nl

De Centrale Eindexamens gaan dit schooljaar niet door. De periode om schoolexamens af te nemen is verlegd tot 1 juni. Dat heeft minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs dinsdagochtend bevestigd op een persconferentie.

“Het zijn ingrijpende maatregelen”, zegt Slob. “Het extra maatregelenpakket dat maandagavond door het kabinet werd afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen heeft binnen het onderwijs veel vragen opgeroepen. Omdat de praktijkexamens in het vmbo volgende week al beginnen en de centrale eindexamens op 7 mei starten is er door de nieuwe maatregelen erg veel druk komen te staan op de schoolexamens die in deze weken worden afgenomen. Juist door uitval van leraren en door thuisonderwijs is het de verwachting dat deze examens niet binnen de gestelde termijn afgerond kunnen worden. Daarom heb ik samen met mijn collega Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs besloten om het Centraal Eindexamen voor vmbo, havo, vwo en gymnasium dit jaar niet door te laten gaan.”

Schoolexamens tot 1 juni
“In plaats daarvoor komt er meer ruimte voor het schoolexamen. Eindexamenleerlingen krijgen tot 1 juni de tijd om deze schoolexamens af te ronden. Dit wordt gedaan binnen de richtlijnen die er vanuit het RIVM gelden. De examens kunnen op afstand worden afgenomen maar er kan ook voor gekozen worden om dit op locatie te doen met in acht neming van de veiligheidsmaatregelen. Dit zal door de scholen zelf besloten worden.”

Volwaardig diploma
Slob geeft ook aan dat er voor dit schooljaar een uniforme zak- en slaagregeling is ingesteld. “Het eindcijfer wordt bepaald door de schoolexamens waarmee een volwaardig diploma behaald kan worden waarmee je toegelaten kunt worden tot het vervolgonderwijs. Zak je voor dit schoolexamen dan is er de mogelijkheid van beroep en herkansing. De voorwaarden die hier aan vast hangen maak ik binnenkort bekend.” Slob hoopt dat met de persconferentie de onduidelijkheid bij eindexamenleerlingen is weggenomen. “Ik hoop dat iedereen nu weet waar hij of zij aan toe is. Tot slot wil ik iedereen die in deze eindexamenperiode zit heel veel succes wensen.”

Schoolexamen? Eindexamen?
In de berichtgeving rond de examens worden verschillende begrippen gebruikt. Met schoolexamen worden de toetsen en tentamens bedoeld die gaandeweg het schooljaar worden afgenomen. Deze cijfers vormen de helft van je uiteindelijke eindcijfer op het diploma. Het eindexamen óf centrale eindexamen wordt in mei afgenomen. Deze toetsen worden vaak afgenomen in gymzalen op scholen. Dit examen bepaald de andere helft van je eindcijfer.
Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *