Gemeente erkent tekort aan sporthallen

Er zijn te weinig sporthallen in de gemeente Groningen. Dat is de conclusie van het onderzoeksbureau Drijver en Partners. De gemeente wil daarom twee extra sportfaciliteiten bouwen.

Die moeten in het westen en oosten van de stad komen. De reactie van de gemeente is opmerkelijk, omdat in eerste instantie de noodklok van enkele basketbalverenigingen gebagatelliseerd werd toen twee hallen werden gesloten. Dat waren het Corpushuis en sporthal De Wijert. De bestaande sporthallen en de nieuwe hal bij het Europapark moesten het kunnen opvangen.

De gemeente schrijft nu: “Met het verdwijnen van het Corpushuis is er een sporthal minder beschikbaar. De betere benutting van de bestaande hallen kan echter de achteruitgang van de capaciteit voor de sportverenigingen niet opvangen”.

De betere benutting betekent in de praktijk dat trainingen van bijvoorbeeld een lager spelend zaalvoetbalelftal nu in een gymzaal moet plaats vinden in plaats van een hal. “Er is nauwelijks nog ruimte voor extra verenigingsgebruik”, aldus de gemeente. Daarom is het ook voor niet georganiseerdere sporters vrijwel onmogelijk om een hal te huren. Vorig jaar was er wel ruimte voor.

Deel dit artikel: