Zestig miljoen euro van gemeente voor 18 scholen in de stad

Tussen 2020 en 2023 gaat de gemeente Groningen zo’n zestig miljoen euro investeren in nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van achttien schoolgebouwen in de Stad.

Met de verbeterde schoolgebouwen hoopt de gemeente ook de effecten van armoede en kansenongelijkheid op kinderen te verminderen. Wethouder Bloemhoff: “Goed onderwijs in een veilige omgeving van een passend schoolgebouw kan de effecten van armoede en kansenongelijkheid verkleinen. Daarnaast ligt er in een aantal wijken een flinke wijkvernieuwingsopgave. In dat kader willen we via onderwijshuisvesting stimuleren dat kinderen uit verschillende sociaal-economische groepen zoveel mogelijk samen naar school gaan.’

Tot en met 2039 gaat de gemeente mogelijk 400 miljoen euro investeren. Onder het ‘integraal huisvestingsplan- investeren in onderwijs’ gaat de gemeente tot en met 2039 inzetten op de aanpak van gebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

Deel dit artikel: