“Mijn expositie is eigenlijk een protest tegen de vele bomenkap door de Gemeente”

oogochtendshow
Foto: Gemeente Groningen

In de hal van de Gemeente Groningen aan het Zuiderdiep kun je tot en met vrijdag 13 maart terecht voor een een expositie over schilderijen en foto’s van bomen. Initiatiefnemer is kunstenares Birgitta Prechtl, die het eigenlijk heeft opgezet als protest tegen de vele bomenkap door de gemeente.

Met name de kap van de bomen bij de Der Aakerk waren hier aanleiding voor, vertelde ze in de OOG Ochtendshow van woensdag. Ze heeft hierover een brief naar de burgemeester gestuurd, die reageerde met een uitleg over het bomenbeleid in de gemeente.

Hiermee is de expositie een vastlegging van de bomen geworden die er intussen niet meer staan, waarin mensen erop geattendeerd worden dat het belangrijk blijft om zorgvuldig met bomen om te gaan, ze moeten planten, zwerfvuil opgeruimd moet worden en kunstwerken gemaakt moeten worden.

De expositie over de schilderijen en foto’s van bomen is tot en met vrijdag 13 maart te bezichtigen tijdens kantooruren in de hal van de gemeente Groningen RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep 98.
De beeldhouwwerken bij het CBK zijn te bezichtigen van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 – 17.00 uur aan de Trompsingel 27-A.

Beluister het interview in de OOG Ochtendshow hieronder terug:

Deel dit artikel:

 1. Dat kunstenares Birgitta Prechtl (Stedum) zo tevreden is over de zorgvuldigheid van de Gemeente Groningen,
  komt volgens haar eigen zeggen door de documentatie die de burgemeester haar heeft gezonden.

  Zij maakt uit die documentatie op dat B&W Groningen heel zorgvuldig met de Stadse Bomen omgaat.
  Dat is voor haar een geruststelling.
  Het doel van de actie van de burgemeester – sussen wat niet te sussen valt – is dus uitstekend geslaagd.

  Veel belanghebbende Stadjers zien in hun straat en wijk de ruwe werkelijkheid.
  Dat is totaal anders dan het Bomenbeleid met al die beloofde gouden randjes.

  De Bomensloop van het Aa- Kerkhof is daarvan een schrijnend – mooi – voorbeeld.
  https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Bomenridders-Groningen-boos-over-snoei-bedreigde-bomen-rond-Akerkhof-24642670.html

  In 2017 werd aan de bewoners en winkeliers een ontwerp gepresenteerd.
  Met behoud van alle Bomen!
  https://ruimtevoorjou.groningen.nl/nieuws-item/concept-inrichtingsplan-astraat-brugstraat-munnekeholm/

  In 2018 moesten er ineens 5 bomen gekapt en 1 verplant.
  Waarom dit plan ineens opdook, is nog steeds onbekend.
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/194384/Dit-wordt-m-het-Akerkhof-in-Stad

  Volgens info van RTVNoord wordt het ooit stille A-KERKHOF een extra KRUISPUNT.
  WAARBIJ FIETSERS EN VOETGANGERS DE RUIMTE MOETEN DELEN!
  Opvallend genoeg zijn de bijbehorende ideeschetsen van de RTVNoord website verdwenen.

  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/194384/Dit-wordt-m-het-Akerkhof-in-Stad
  RTVNoord Citaat:
  “”Ook aan het Akerkhof delen fietsers en voetgangers de ruimte.
  Wie goed op de ideeschets kijkt, ziet niet alleen losse stoelen en een watertje, waardoor de Akerkhof een klein plein
  wordt – maar ook een toegang naar een ondergrondse fietsparkeerplaats.”

  Hoe Glimina Chakor (GroenLinks) zichzelf, de politiek en alle Stadjers durft voor te houden dat het A-Kerkhof een oase van rust zal worden, is mij een groot raadsel.
  https://www.oogtv.nl/2019/11/niet-vijf-maar-drie-bomen-gekapt-op-akerkhof/

  Mevrouw Kiki

 2. Ik vraag me af welke zuurpruim een dystopisch schilderij van bomenkap aan de muur gaat hangen, zodat hij of zij zich elke dag weer kan opwinden over de grote gemene wereld.

 3. Marc schrijft:
  Ik vraag me af welke zuurpruim een dystopisch schilderij van bomenkap aan de muur gaat hangen,
  zodat hij of zij zich elke dag weer kan opwinden over de grote gemene wereld.

  ===

  #Marc
  Velen vragen zich al tijden af hoe u toch aan uw dystopische zuurpruimerige instelling komt.
  Juist door het behoud van Bomen leven velen al in een aangename omgeving.
  Wellicht – binnenkort – u ook!

  Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven.
  Een dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename samenleving voorstelt.

  Mevrouw Kiki

 4. Ik ben helemaal voor het behoud van bomen, maar niet ten koste van verbeteringen aan de stad. Een stad is geen beschermd natuurgebied, bomen zijn er functioneel en decoratief. Ze moeten wijken als daar een goede reden voor is. Elders kun je ze dan weer terug laten komen. Op die manier kun je toch een goede natuurwaarde behouden. Waar ik een hekel aan heb is aan fundamentalisten die iedere boom heilig verklaren los van de context. Dat is een teken van een beperkte geest.

 5. Ik heb zojuist over de herinrichting A-Kerkhof contact gehad met de Rijksdienst voor Cultrueel Erfgoed.
  Zij stellen, dat het hier een beschermd stadsgezicht treft.
  De ingreep van de zit-plantenbakken is dermate, dat er een advies van de monumentencommissie nodig is.

  Ik ken geen enkel advies van de monumentencommissie.

  =

  Op gaf B&W 6 maart 2019 antwoord op de problematiek die op het A-Kerkhof gaat ontstaan:

  1. Vraag:
  Wat is de oplossing voor de fietsenproblematiek die gaat ontstaan op het kleine A-Kerkhof ”verblijfsplekje”?
  Komen er op deze locatie fietsenrekken?
  Zo ja, ook tegen de plantenbakken?

  B&W antwoord:
  “In principe is de ruimte rondom de bakken niet bedoeld als stallingsruimte voor fietsen.
  Echter APV biedt op dit moment nog geen gezag mogelijkheid om de ruimte hiervoor te beschermen.
  Het nieuwe college moet hier wat van gaan vinden.”

  2. Vraag:
  Het bestemmingsplan geeft een grotere erfpachtoppervlakte aan dan het zit-plantenbakkenontwerp.
  Is de verkleinde oppervlakte van het plan strijdig met het bestemmingsplan?

  Antwoord:
  “”De erfpacht overeenkomst en het bestemmingsplan zijn niet aan elkaar gekoppeld en wordt niets bepaald over de daadwerkelijke inrichting van deze plek anders dan plantsoen.
  In het bestemmingsplan heeft het de bestemming groen, echter de bestemming groen biedt ook ruimte voor het aanleggen van additionele voorzieningen en verharding in de vorm van fiets en voetpaden.”

  Mevrouw Kiki

 6. Bomen zijn in de stad hoognodig om ons te beschermen tegen de steeds hogere temperaturen in de zomer. Naast bescherming tegen de zon geven ze de stad een aangenaam karakter. Steden zonder bomen en groen zijn naar. In zo’n stad hoef ik niet te wonen, hoe goed de redenen voor het verwijderen ook geweest mogen zijn. Overigens is het in bijna alle gevallen gewoon mogelijk om plannen te verwezenlijken met behoud van groen. Dit niet doen is gewoon onwil.

 7. # Marc

  Dank voor uw verheldering van uw visie.

  Uit uw uitleg blijkt dat we – in de basis – de zelfde visie hebben: Behoud van Bomen.

  Het verschil zit hem kennelijk in het gegeven dat u het veelal WEL – en vaak zelfs NAADLOOS – eens bent met de plannen die B&W en een deel van de Gemeenteraad voor ogen hebben.
  Plannen die zij – soms om onduidelijke, onwenselijke, ongemotiveerde redenen – noodzakelijk achten.

  Ik heb de indruk dat u het in die gevallen erg moeilijk / onacceptabel vindt als anderen – belanghebbenden – die waarde en de noodzaak van die plannen in twijfel trekken.

  U toont dan ook extra moeite te hebben als die belanghebbenden dan ook nog gebruik maken van hun ( juridische) rechten.

  U maakt velen van hen dan – meer dan zeer geregeld – uit voor voor alles en nog wat.
  Ik ervaar dat verre van genuanceerd, gedocumenteerd, constructief, laat staan verheffend.

  Op dat moment staan wij heel ver van elkaar af.

  Mevrouw Kiki

 8. Belanghebbenden? Mensen die vinden dat ze belanghebbend zijn en via juridische weg democratisch tot stand gekomen gemeentebeleid dwars zitten. Vaak blijken deze zogenaamde belanghebbenden niet ontvankelijk of zijn hun klachten ongegrond.

 9. # Marc

  Blijf maar op uw troon van ontkenning zitten.

  Soms zijn er belangen van belanghebbenden, die niet correct zijn afgewogen door B&W en Gemeenteraad.

  Er zijn door het gehele land belanghebbenden die terecht opkomen voor hun belang.
  Dat levert geregeld jurisprudentie op.

  Maar houd gerust uw ogen stijf potdicht, zodat het bij u niet hoeft door te dringen dat sommige plannen door juridische procedures voor en door de belanghebbenden – noodzakelijker wijze – door rechters worden bijgesteld.

  Dat Groninger rechters de rechtstaat durven te vernielen – zoals dat al 25 jaar is aangetoond bij de jaarlijks te late Noorderzon evenementenvergunningen – is te schrijnend voor woorden.
  Dit kan gebeuren dus door misbruik van macht.

  Maar die juridische helderheid is wellicht ook niet aan u besteed.

  Mevrouw Kiki

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *