Containers voor jeugd Ten Boer staan er en blijven (voorlopig) dicht

nieuws

Vorig jaar kondigde de gemeente de komst van twee containers voor de jeugd in Ten Boer al aan. Nu staan ze er. Maar de jongeren mogen er (nog) niet in.

In opdracht van de gemeente is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van een jongerenontmoetingsplek aan de Bedrijvenweg in Ten Boer. De afgelopen week is er grondwerk uitgevoerd en bestrating aangelegd. De twee containers, die onderdak gaan bieden aan de jongeren, staan er inmiddels.

De jongeren kunnen voorlopig nog geen gebruik maken van de ontmoetingsplek. Bij de rechtbank is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. En er is beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning.

Pas als de rechter uitspraak heeft gedaan met betrekking tot de Voorlopige Voorziening en/of de beroepsprocedure, is duidelijk of de ontmoetingsplek op deze plek in gebruik mag worden genomen.

Als het beroep wordt verworpen, dan wordt deze in gebruik genomen. Als het beroep gegrond wordt verklaard, dan komt er op de beoogde locatie geen ontmoetingsplek voor jongeren. Naar verwachting doet de rechter nog deze maand uitspraak.

Deel dit artikel: