Aanloopverlies Warmtestad fors hoger

Het aanloopverlies over 2019 van Warmtestad valt fors hoger uit dan verwacht, geen 0,9 miljoen maar volgens de huidige prognose 2,75 miljoen Euro.

Er was vooraf rekening gehouden met een aanloopverlies over 2019 van 0,9 miljoen Euro. De prognose is nu bijgesteld naar een aanloopverlies over 2019 van 2,75 miljoen Euro. De definitieve jaarcijfers over 2019 worden eind april 2020 verwacht.

Aan het einde van 2019 is duidelijk geworden dat het verlies groter wordt dan begroot. Dat komt onder meer doordat het aansluiten van nieuwe klanten vertraging heeft opgelopen doordat bouwprojecten later zijn opgeleverd. Verder was het weer warmer dan gemiddeld en is er daardoor minder warmte geleverd.

Daarnaast zijn de kosten hoger dan begroot door de extra kosten voor personeel en de inkoop van energie.

WarmteStad heeft in opdracht van de aandeelhouders, de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen, in de loop van 2019 maatregelen genomen om de voorspelbaarheid van de financiële positie te verhogen.

Er is een verbeterplan financiën ingevoerd met een maandelijkse financiële rapportage; er is een nieuwe
projectmanager aangesteld om de bouwwerkzaamheden in Paddepoel te coördineren en er is een nieuwe financieel controller aangesteld.

De volledige brief van het college over Warmtestad staat hier.

Deel dit artikel: