Stadsbestuur vermoedt fraude met Energie-Indexen

Het stadsbestuur denkt dat in Groningen op grote schaal gefraudeerd wordt met verkeerde Energie-Indexen.

Een hogere Energie-Index levert ook een hogere huur op. Het energielabel is één van de gronden waarop de hoogte van de huur wordt gebaseerd. Het stadsbestuur wil daarom een proef om misbruik rond de Energie-Indexen te onderzoeken. De hulp van het Rijk is daarbij nodig, want dat registreert de energielabels.

Sinds een jaar kent de gemeente een zogenoemde verhuurdersvergunning, die kan worden ingetrokken bij malafide praktijken. De gemeente heeft een meldpunt voor klachten over verhuurders. Wethouder Roeland van der Schaaf adviseert huurders met klachten over verhuurders, zich te melden.

 

Deel dit artikel:

  1. De woningstichting waar ik mijn woning huur heeft zelfs al toegegeven dat het energielabel ervan niet klopt, nadat ik ze daarover belde. Ik heb ze dringend verzocht om het label aan te passen in de index. Dat is tot op heden (uiteraard) niet gebeurd, want ik woon in een rijtjeshuis, en ja, al die andere identieke woningen dan dus ook…
    Ik heb een sterk vermoeden dat woningstichtingen een groot deel van hun woningen (soms na klein onderhoud) valselijk laten registreren als label B om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de landelijke overheid. Over een bepaalde tijd moet het gehele woningbestand van een woningstichting daardoor gemiddeld minstens label A of B hebben op straffe van boetes. Vrijwel onhaalbaar voor bepaalde woningen, dus dan maar sjoemelen met de labels. En de hogere huur scheelt weer met het oog op de verhuurdersheffing. En, de meeste huurders hebben toch geen idee. Wat niet weet, wat niet deert.

  2. Ook wordt op deze manier onterecht een te hoge buur betaald aangezien het label ook deel uit maakt van de huurprijs, en dan hebben we het nog niet over de huursubsidie. ( en daar betaald de belastingbetalers dus aan mee )
    Voor mij zijn dit criminele praktijken waarvan de verantwoordelijken voor het gerecht dienen te komen. ( met sowieso ontslag en geen kans meer op een baan waar publiek geld in zit in wat voor een vorm dan ook )

  3. Maar ja, het stadsbestuur is ondanks dit bericht op haar beurt dan ook wel weer afhankelijk van woningstichtingen als het gaat om het realiseren van de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Vandaar dat zij haar pijlen tot dusver heeft gericht op particuliere verhuurders. Voor het plaatje natuurlijk, maar ach, dat maakt niet uit. De verantwoordelijk wethouder blijft ondertussen wel glimlachend lintjes doorknippen met diezelfde woningstichtingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *