Raadsfracties willen werk maken van speelplekken in de binnenstad

nieuws
Foto: Let's Gro

De gemeenteraadsfracties van D66, GroenLinks, PvdA en CDA hebben dinsdag een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeenteraad voor meer plekken voor kinderen om buiten te spelen in de binnenstad.

De raadsfracties doen meerdere oproepen aan het college van B&W. De fracties willen dat de gemeente gebruik gaat maken van flexibele speelplekken, om te kijken wat werkt en de stad te verlevendigen tegen lage kosten. Daarnaast vragen de fracties aan het stadsbestuur  om één of twee concrete plekken voor speelplekken aan te wijzen en een onderzoek te doen naar meer potentiele locaties. De fracties willen dat in ieder geval de Herestraat en Martinikerkhof/Sint Jansstraat worden meegenomen in de plannen voor dit jaar, omdat hier dit jaar gewerkt wordt.

De fracties kwamen afgelopen zomer al met het initiatief, dat ze op Let’s Gro aanvulden met tientallen ideeën van kinderen van SKSG en studenten van de Hanzehogeschool.

Deel dit artikel: