Instanties denken te veel op korte termijn bij hulp armoede en schulden in Groningen

nieuws
Foto: PxHere (CC 0.0)

Mensen in armoede of schulden krijgen in veel gevallen niet de hulp die ze graag zouden willen. Vooral mensen die vanuit een uitkering betaald aan de slag willen, ervaren dikwijls weinig steun en medewerking. Dit komt naar voren in een onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe. 

Volgens de onderzoekers is de hulp die door instanties geboden wordt, te vaak een korte termijn-oplossing. Het blijft te vaak bij het toekennen van een uitkering en aanvulling van het inkomen met gratis voedsel, kleding en dergelijke. Daarentegen wordt er volgens de ondervraagden te  weinig gedaan om terugval na een schuldsanering te voorkomen en wordt het volgen van een opleiding nogal eens ontmoedigd of onmogelijk gemaakt. Ook komt het voor dat mensen tegen hun zin zijn vrijgesteld van solliciteren en re-integreren.

Het onderzoek laat verder zien dat veel mensen de hulp van een uitkeringsorganisatie, kredietbank, bewindvoerder, voedselbank of andere dienstverlener echt nodig hebben en dat ze blij zijn dat die hulp beschikbaar is. Maar de manier waarop de hulp wordt verleend is nadrukkelijk voor verbetering vatbaar. De onderzoekers concluderen daarom dat de dienstverlening op het gebied van armoede en schulden meer toekomstgericht zou moeten zijn en minder versnipperd.

Deel dit artikel: