Groningse vestiging DNV GL hoofdhuurder nieuw complex op Zernike

nieuws
Foto: Kadans.com

Kadans Science Partner uit het Brabantse Haaren gaat een nieuw gebouw neerzetten op Zernike Campus. Het gebouw komt aan de noordkant van Zernike

De Groningse vestiging van DNV GL, dat nu nog aan de Energieweg zit, wordt de hoofdhuurder. In het nieuwe gebouw wil DNV GL samen met internationale partners blijven werken aan toekomstige energiesystemen, duurzame brandstoffen, nieuwe technologieën en slimme energienetwerken.

Naast huisvesting voor tachtig DNV GL energie experts biedt het gebouw kantoorruimtes aan start-ups, scale-ups en innovatieve bedrijven. Doordat er faciliteiten gedeeld worden en er ontmoetingsruimtes voor de verschillende bedrijven zijn, kunnen de bedrijven van elkaar leren en zich zo beter ontwikkelen. Van de tienduizend vierkante meter is de helft al verhuurd. Begin volgend jaar wordt gestart met de bouw, die in de loop van 2021 klaar moet zijn.

Deel dit artikel: