VVD: cultuursubsidie ook voor kleine initiatieven

nieuws

De VVD-fractie wil dat de provinciale subsidies ook toegankelijk worden voor kleine initiatieven op gebied van cultuur. Nu is er nog een drempelbedrag van 30 duizend euro. Lagere aanvragen krijgen geen subsidie.

Volgens VVD-statenlid Marjolein Vulpes is het belangrijk dat ook kleinere initiatieven de kans krijgen om bij te dragen aan de regionale cultuur. “Goede initiatieven beoordeel je op inhoud, niet op omvang.”

De VVD, de SP en Groninger Behang roepen in een motie het provinciebestuur op, het drempelbedrag te verlagen. Dat moet gebeuren tijdens de behandeling van de kadernota Cultuur. Gedeputeerde Mirjam Wulfse vindt het een goede suggestie. Ze zegt dat bijna alle statenfracties het drempelbedrag te hoog vinden.

Deel dit artikel: