“Door bezuinigingen minder sociale huurwoningen en leefbaarheid in wijken”

Door de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting met acht procent worden er 250 sociale huurwoningen minder gebouwd en wordt er minder geld uitgegeven aan de leefbaarheid in de wijken.

Dat schrijven de gezamenlijke woningbouwverenigingen in een brief aan de gemeente Groningen De verhoging van de OZB kost de woningbouwverenigingen jaarlijks 900 duizend euro. De gemeente heeft het geld nodig om de begroting dekkend te krijgen.

De Groningse woningcorporaties schrijven dat er juist behoefte is aan meer woningen voor begeleid wonen, reguliere woningzoekenden, verwarde personen en voor mensen met een middeninkomens.

In de komende vijf jaar willen De Huismeesters, Lefier, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg en Nijestee ruim drieduizend nieuwe woningen bouwen, negenduizend woningen verduurzamen en de wijken verbeteren. De woningbouwverenigingen zijn bang dat ze nu beslissingen moeten nemen die vooral nadelig zijn voor mensen met een laag inkomen.

Deel dit artikel: