In één week meer dan honderd klachten bij meldpunt DUO

De Landelijke studentenvakbond (LSVb) heeft vorige week een DUO-meldpunt geopend. Inmiddels zijn al ruim honderd klachten binnen gekomen.

De vakbond zegt steeds meer signalen te krijgen dat het mis is bij DUO. Bij het meldpunt kunnen studenten en afgestudeerden terecht met hun klachten over DUO. Met het meldpunt hoopt de LSVb meer inzicht te krijgen in de omvang van de problemen bij DUO. De gegevens worden verwerkt in een rapport dat, tijdens het debat over DUO op zestien oktober, wordt overgedragen aan de tweede kamer.

Inmiddels is het meldpunt een week open. In die tijd zijn er al ruim honderd klachten binnen gekomen. De meeste klachten gaan over het geven van onduidelijke of zelfs onjuiste informatie. Wat soms resulteert in boetes van honderden euro’s.

Tot zestien oktober is het DUO-meldpunt beschikbaar.