Bereikbaarheid, economie en milieu/energie centraal in provinciale begroting voor 2020

nieuws
Foto: PxHere (CC 0.0)

De Provincie Groningen gaat het komende jaar sterk investeren in, zoals ze het zegt, het toekomstbestendig maken van de provincie. Daarnaast komt er meer geld voor sport en cultuur. Dat blijkt uit de begroting voor 2020 die de het College van Gedeputeerde Staten dinsdag presenteerde.

Het overgrote deel van de begroting van de provincie zit in geld voor de bereikbaarheid in de provincie. Ruim 196 miljoen euro  van de begroting gaat op aan deze post. Naast de geplande bijdragen aan projecten wil de provincie een nieuw mobiliteitsprogramma opzetten voor de hele provincie, vergelijkbaar met het project ‘Groningen Bereikbaar’ voor de Stad.

Daarnaast investeert de provincie in de ‘vergroening en verduurzaming’ van de provincie, plannen die de de regio ‘toekomstbestendig’ moeten maken. Ondank de protesten van gisteren, geeft de provincie niets toe op het verduurzamen van de landbouw. Wel komt er volgens het college extra geld beschikbaar om de omschakeling naar duurzame landbouw mogelijk te maken.

Onzekerheden in de begroting

Wel zit er in dit gedeelte van de begroting nog wat onzekerheid, met name doordat de commissie Remkes zich nog niet uit heeft gesproken over de vergunningverlening omtrent het Programma Aanpak Stikstof. Ook de benodigde fondsen voor het opschonen van PFAS (verzamelnaam verschillende voor schadelijke stoffen) zijn nog onduidelijk, omdat de grondonderzoeken langer op zich laten wachten. Daardoor kan er vertraging optreden bij infrastructurele projecten.

Meer budget voor versterkingsoperatie en tegengaan krimp

Ook maakt het provinciebestuur extra geld vrij om de versterkingsoperatie voor bevingsschade te versnellen. Daarvoor moeten volgend jaar concrete plannen worden uitgerold. Verder wil de provincie werk maken van de krimp in de provincie: “We gaan niet achteruit leunen als we nog tot 2030 hebben, we gaan komend jaar actief een plan formuleren.

Daarnaast komt er meer geld voor cultuur en sport. Daarbij wil het provinciebestuur meer samen gaan werken met de grotere gemeenten in de provincie.

Deel dit artikel:

  1. In willen gaan zetten op mobiliteit in deze provincie en dan op dit moment de bestaande N 361 van Groningen richting Lauwersoog met knip en plakwerk aanpassen, met o.a. rotondes, waardoor je als gebruiker nog langer onderweg bent.
    Wanneer je de provincie hierop aanspreekt roept men dat de voormalige gemente Winsum niet wilde investeren in een volledig nieuwe weg om de dorpen heen.
    Waarom heeft de provincie op dat moment niet dwingend een volledig nieuwe dubbelbaans weg aan de aanliggende gemeenten opgelegd?
    Ook waar het om een nieuw fietspad langs het spoor gaat, kan ik de provincie niet volgen. Men heeft nu net het bestaande fietspad tussen Groningen en Adorp opnieuw geasfalteerd, waar men in de nabije toekomst (2020) over een nieuw fietspad langs het spoor schijnt te kunnen gaan fietsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *