ISO: ‘Instroom naar hoger onderwijs blijft achter sinds invoering leenstelsel’

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijft de instroom naar het hoger onderwijs vanuit de havo en het mbo achter. “Elke jongere die niet gaat studeren door het leenstelsel is er een te veel,” zo stelt voorzitter Kees Gillesse.

Gisteren is de Monitor beleidsmaatregelen 2018-2019 van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap uitgekomen. Minister Van Engelshoven ziet de resultaten in de monitor als een ‘positief teken voor de toegankelijkheid van het onderwijs’. Uit het onderzoek blijft volgens de minister dat de invoering van het leenstelsel geen effect heeft gehad op het aantal studenten dat aan een studie begon.

Daarnaast heeft de studentenorganisatie kritiek op de reikwijdte van de gevolgen van het leenstelsel in de monitor. Zo hebben studenten die lenen hebben meer last van psychologische problemen, gaan sinds de invoering van het leenstelsel minder studenten op kamers, doen studenten minder sociale nevenactiviteiten en hebben ze, door een grote studieschuld, minder kans op de woningmarkt.

Deel dit artikel: