Partij voor de Dieren lanceert provinciaal meldpunt bomen

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De Partij voor de Dieren statenfractie Groningen is een provinciaal meldpunt voor bomenzaken begonnen. Daar kan de kap en aanplant van bomen gemeld worden.

De fractie komt waar mogelijk politiek in actie om te kijken of de bomen gespaard kunnen blijven, en zal aandringen op striktere regelgeving. Het meldpunt brengt in kaart hoe snel de ontbossing in de provincie gaat, en waar nieuwe bossen ontstaan.

De fractie maakt zich grote zorgen over het verlies aan bomen in Groningen. Volgens de PvdD worden nog steeds bomen en bosjes meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of stadsuitbreiding. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof en brandstof voor bio-based producten.

Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit, en essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. In de stad verhogen bomen de leefbaarheid. Het meldpunt is te bereiken via de website groningen.partijvoordedieren.nl/bomenkap-meldt-het) en facebook facebook.com/PvdDGroningen/).

Deel dit artikel:
Adverteren?