Vraag naar woningen onverminderd hoog

nieuws
Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

De vraag naar woningen in de regio Groningen – Assen is onverminderd hoog, ondanks dat er in hoog tempo gebouw wordt. Dat staat in de Woningmarktmonitor van het stedelijk netwerk RGA over de tweede helft van 2018.

Er worden veel woningen gebouwd en plannen ontwikkeld, maar het is niet genoeg om op korte termijn de woningmarkt te kalmeren. Volgens de Regio Groningen-Assen duurt het nog enkele jaren voor de opgelopen achterstand in de crisistijd is ingelopen.

Met name in de gemeente Groningen is de vraag naar woningen enorm toegenomen. “Meerstad loopt als een trein en er zitten ook heel veel woningen in de pijplijn, onder meer op het Suikerfabriekterrein en in de Stadshavens, aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

De bouw van nieuwe woningen gaat minder snel dan we zouden willen, zegt Van der Schaaf. Dit heeft te maken met de toegenomen bouwkosten en de schaarste aan personeel. Positief is de toename van het percentage huurwoningen, van 32 procent bij de vorige meting naar 42 procent nu. Dat komt vooral door het aandeel studentenwoningen in de stad.

Deel dit artikel:

 1. Vanavond 19 juni 2019 – 20.00 – in de raadscommissie:
  A. Raadsvoorstel
  https://groningen.raadsinformatie.nl/document/7683524/1/Subsidieverordening_groep_1588_versterkingsopgave_Groningen_%2884264-2019%29
  B. Convenant
  https://groningen.raadsinformatie.nl/document/7683525/1/Bijlage_2_convenant_1588

  Vraag 1.
  Eist de Gemeente Groningen in de bouwvergunningen – in Stad en Ommeland – dat de nieuwbouw bevingbestendig wordt gebouwd?
  Of is de schadeafhandeling voor de toekomstige eigenaar?

  Vraag 2.
  Begrijp ik dat de een beperkt aantal B&W’s zich door het convenant met de versterking van de individuele huizen gaan bemoeien?
  Ik citeer uit convenant:
  “Door het College van B&W van de gemeenten wordt aan de betreffende gemeenteraden via
  jaarrekening verantwoording afgelegd over de besteding van de specifieke uitkering. De
  verantwoording aan het Rijk vindt plaats via de methodiek van Single Information Single Audit.”

  Vraag 3:
  Ik citeer uit raadsvoorstel:
  “Voor de financiering van de totale groep zijn afspraken gemaakt tussen Rijk en regio. Er is vanuit
  verschillende bronnen geld bij elkaar gelegd tot een totaal begrofmazige berekening is bepaald dat dit bedrag in principe voldoende moet zijn voor de financiering van de versterking of sloop-nieuwbouw van de panden.
  De afspraken hierover zijn verder uitgewerkt in het
  convenant dat op 11 maart 2019 is gesloten tussen Rijk en regio specifiek over dit onderwerp (zie bijlage).
  Dit convenant is ook al in een eerder stadium naar u verzonden.”

  Vraag 4.
  Is de 42 miljoen al overgemaakt? En aan wie?
  Ik citeer uit convenant:
  “De eerste overboeking door het Rijk ad € 42 mln, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 zal plaatsvinden
  uiterlijk 15 juni 2019 en wordt over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal woningen per
  gemeente in batch 1588.”

  Mevrouw Kiki

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *