Koen Schuiling: “Ik ben geen VVD-burgemeester, ik ben burgemeester van iedereen!”

“Ik heb veel herinneringen aan Groningen, aan de wortels die ik hier heb. De opgaven die hier liggen hebben me hierheen gebracht.” Met die woorden presenteerde de ‘zeer vereerde’ Koen Schuiling zich dinsdagmiddag als aanstaand burgemeester.

“Gezamenlijke opgave richting Noord-Nederland, Stad en Ommeland”

“Ik kijk met enorm veel plezier terug naar de periode in Groningen. We moeten samen het besef hebben dat we een gezamenlijke opgave hebben richting Noord-Nederland, Stad en Ommeland. Ook is heel belangrijk dat Haren en Ten Boer zich thuisvoelen na de herinrichting van de gemeente,” aldus een trotse Schuiling.

“We willen heel veel, maar het is lastig”

Ook komt Schuiling in zijn eerste speech gelijk terzake over problemen in de Stad : “De financiële klem ligt er wel op. We willen heel veel, maar het is lastig. Met elkaar schouders onder zetten om voor veel mensen wat te betekenen.” Ook op het sociale domein ziet Schuiling uitdagingen: “Er zijn nogal wat mensen die er graag bij willen horen maar voor wie de afstand groot is, daar voel ik me nadrukkelijk mee verbonden. Ik ben dan ook blij met activiteit op het sociaal domein in de Stad”

Felicitatie van alle kanten

De felicitatie van Karin Dekker, voormalig raadslid en wethouder in de stad Groningen, kreeg speciale aandacht van Schuiling: “Een leuke reactie is die van Karin Dekker, huidig wethouder van Assen. Van wie ik weet dat het uit een goed hart komt. We gaan samen kattenkwaad uithalen in Noord-Nederland. En ik ben geen vrouw, daar kan ik ook niks aan doen!”

“Ik ben geen VVD-burgemeester, ik ben een burgemeester van iedereen”

Schuiling werd afgelopen maandag gepresenteerd als aanbevolen burgemeesterskandidaat. Tot zijn aantreden in oktober is Schuiling (VVD) burgemeester van Den Helder.  Hij was eerder raadslid en wethouder in Groningen. De VVD-er Schuiling is de eerste Groningse niet PvdA-burgemeester in 68 jaar. Daarover zegt Schuiling: “Je word snel in een hokje geplaatst. Ik ben geen VVD-burgemeester, ik ben een burgemeester van iedereen!”

Deel dit artikel:

 1. Jammer voor Ietje Jabos-Setz (wie dat is? De huidige fractievoorzitter van de VVD), want die was gisteren op TVnoord aan het glunderen alsof ze een hele pot snoepjes had gevonden die ze helemaal voor zichzelf mocht houden.

  Hij gaat samen met Karin Dekker Kattenkwaad uithalen. Komt die tram weer in beeld nu Tramocide man Schroor uit beeld is?

 2. Lees ik dit goed?

  OOGTV 18 juni 2019, ik citeer letterlijk:
  De felicitatie van Karin Dekker, voormalig raadslid en wethouder in de stad Groningen, kreeg speciale aandacht van Schuiling:
  “Een leuke reactie is die van Karin Dekker, huidig wethouder van Assen.
  Van wie ik weet dat het uit een goed hart komt.
  We gaan samen kattenkwaad uithalen in Noord-Nederland.
  En ik ben geen vrouw, daar kan ik ook niks aan doen!”

  Kattig en Kwaad?
  Dat zijn de meeste Groningers al.
  Daar hoeven K.Schuiling en K.Dekker geen schep bovenop te doen!

  Kattenkwaad is positief gedrag voor kleine kinderen.
  Maar van bestuurders – ook van politieke bestuurders – wordt professioneel, volwassen en verantwoordelijk gedrag verwacht.

  Ik ben – nog steeds – van mening dat het OM mijn verzoek om aangifte tegen politieke bestuurders niet had mogen afwijzen!
  Daarom heb ik voor de nieuwe burgemeester K.Schuiling een juridisch cadeautje gemaakt:

  Een placemat met de twee belastende documenten van de Zinkende Bunker (Groninger Forum)
  1. Brief van dGmr – 23 maart 2013 pagina 2 – met hun niet bestaande toesting wijze voor ontruiming.
  2. Brief van OM – 17 oktober 2017.

  Mevrouw Kiki

  Ad 1.
  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmb3J1bWdyb25pbmdlbnxneDoyMGU5YzIxOTMwZTEyYjIz

  Ad 2.
  Van:
  AlgemeneZakenNoordNederland@om.nl
  Verzonden: dinsdag 17 oktober 2017 11:44
  Aan: Mevrouw Kiki
  Onderwerp: 2017/14235

  Geachte mevrouw,

  Uw emailbericht van 1 oktober heb ik in goede orde ontvangen.
  Ten aanzien van uw klachten met betrekking tot het Groninger Forum merk ik het volgende op.

  Het Openbaar Ministerie is bevoegd tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, indien er een op feiten en omstandigheden gebaseerd redelijk vermoeden bestaat dat sprake is van strafbare feiten.

  Zoals ik u in een eerder telefonisch onderhoud heb laten weten ziet het OM in de door u aan het parket toegezonden stukken geen aanknopingspunten (ambtshalve) onderzoek in te stellen.

  Uit uw mail en de door u overgelegde stukken blijkt dat u ernstige bezwaren heeft tegen de bouw van het Forum, meer in het bijzonder dat u vraagtekens plaatst bij de juistheid van een of meer rapportages die bij de besluitvorming rondom de bouw zijn gebruikt.

  Wat daar ook van zij, ik meen dat dit een kwestie is die niet thuis hoort in het strafrecht.

  De beslissing om het Forum te bouwen is een politieke afweging en het is niet aan het OM daarover te oordelen.
  Indien u meent dat bij de vergunningsverlening en de bouw van het Forum onjuiste of onvolledige rapporten zijn gehanteerd, dan kunt u dat onder de aandacht brengen van de gemeenteraad.

  Bovendien meen ik dat het bestuursrecht voorziet in voldoende met waarborgen omklede mogelijkheden om dergelijke tekortkomingen aan de orde te stellen.

  Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  De hoofdofficier van justitie,
  Voor deze,
  mr. E.J.A. van Persijn van Meerten,
  Adviseur

  Openbaar Ministerie
  Parket Noord-Nederland
  088 – 699 1700
  http://www.om.nl

 3. In het DvhN staat een klein leesbaar gedeelte van het artikel over Ouwerkerk’s visie over Schuiling.

  ,,Koen Schuiling is een bekwame kerel. Ik feliciteer hem royaal met zijn benoeming in Groningen.
  Maar de Oosterparkrellen staan tussen ons. Koen heeft toen niet de koninklijke weg bewandeld.’’
  Oud-burgemeester Hans Ouwerkerk is al lang over zijn gedwongen vertrek uit Groningen heen.
  Maar een zekere bitterheid is er nog altijd.”

  Ik zat jaren geleden – met een aantal buurtgenoten – met Ouwerkerk om tafel.

  Onderwerp: Het komende Noorderzon festival en kwetsbare gebieden in het Noorderplantsoen.

  Ouwerkerk zei glashard:
  “Als Copijn het Kastanjeveld afkeurt, keur ik het goed!”

  Ik was compleet verbijsterd en razend over zijn machtsmisbruik.
  Het kostbare advies van Copijn – als erkend deskundige – knalde hij happerdeflap overboord.

  Bij het weggaan gaf iedereen hem keurig een handje.
  Ik – op mijn beurt – weigerde Ouwerkerk een hand te geven.
  Hij was daar woedend over.

  Jaren achtereen waren de Noorderzon festivalvergunningen chronisch te laat.
  Daar was de president van de Rechtbank ook pisnijdig over.

  Ouwerkerk beklaagt zich – in Trouw – dat hij bij de Oosterpark rellen niet gebeld is.
  Maar een burgemeester – in functie op oudjaar avond/nacht – kan zelf ook geregeld even bellen, met de vraag of alles nog in orde is.

  Toen het DvhN mij om mijn visie belde zei ik:
  “Hij is oliebollen gaan eten en toen gaan slapen.”

  Volgens Ouwerkerk zelf was hij met het opstellen van zijn voordracht voor de Nieuwjaarsreceptie bezig geweest.

  Mevrouw Kiki

  ===
  https://www.dvhn.nl/groningen/Hans-Ouwerkerk-over-nieuwe-burgemeester-Groningen-Koen-is-een-bekwame-kerel-maar-zijn-geheimzinnigheid-doet-nog-altijd-pijn-24558760.html

  https://www.trouw.nl/democratie/terugblik-groningen-werd-een-slagveld-en-niemand-belde-de-burgemeester~acb1e823/

 4. Koen Schuiling blijft natuurlijk wel een ratje met streken die het lef niet had om burgemeester Ouwerkerk vooraf te melden dat hij het vertrouwen in hem zou opzeggen.
  Zo kon hij zelf het meest profiteren van de Oosterparkrellen. Allemaal over de rug van een ander.
  En dat wordt burgemeester.

 5. VVD-burgervader in Stad. Aparte actie in een creatief en vooruitstrevende linkse gemeente. Muziek, onderwijs, kunst en milieu zijn o.a. belangrijke peilers in Groningen. In plaats van burgervader gekozen op deze competenties ligt de nadruk op o.a. Openbare orde en Veiligheid. Hoezo?? Groningen is één vd veiligste steden op aarde notabene. Praat ons niet aan dat wij vooral dáár behoefte aan hebben. Groningen is een relaxte stad. Persoon Schuiling wordt nu ook bijna omschreven als links in de media. Diverse uitspraken, interview NRC in januari. (Was de sollicitatieprocedure in Groningen toen al aan de gang trouwens? ;) ) Ik hoor niet zoveel VVD-standpunten meer. Ook vind ik het apart dat juist nu wij hier in het Noorden tegenwicht moeten geven aan overname door energie-reuzen die wederom ons land hier willen komen vernielen en waar veel boeren nu al voor zijn benaderd om hun land te verkopen, hier op dit moment een ‘econoom’ komt mee besturen. Is het niet heel handig als er dan een VVD-er in de Stad zit op die plek? Zodat de nieuwe invasie, van o.a. windmolens, niet al te veel tegenstand krijgt? Het win-gewest moet nu klaar zijn hier. Het wordt tijd voor rust in deze mooie provincie. Ik leef milieu-bewust. Dat kan overal. Maar genoeg is genoeg in het geven. Niet meer ten koste van. De juiste balans. Ik vertrouw maar op de gemeenteraad en hoop vooral dat wat ze vertellen over de kwaliteiten van Schuiling dat ze ons oprecht hebben verwittigd. En dat hij in zijn hart 💜 ook past bij deze nieuwe tijden. Waarin het wenselijk is om minder ‘economisch’ te denken en meer ‘ecologisch’ in de breedste zin van het woord.

 6. Het faalbaasjes netwerk houdt elkaar altijd de hand boven elkaars hoofd, natuurlijk geeft sputterbekkie Dekker de felicitaties.

 7. Laat Koen Schuiling nou net die ene VVD’er zijn waarbij je het VVD-schap met een korreltje zout kan nemen. Dus die tranen en het azijnzuur van bovenstaande reacties zijn volkomen misplaatst… maar wel amusant.

 8. Ben je vergeten dat hij, gelijk een echte VVD’er, na zijn wethouderschap direct een functie aanvaardde bij het het bedrijf waar hij als wethouder toezicht op hield.
  Een beloning voor falend toezicht voor een bedrijf dat even later failliet ging. Schuiling was tijdig vertrokken.

 9. (Onderstaande mail is naar Den Helder gezonden.)

  # Dames en Heren,

  Even Koen Bellen.

  Mr. K.Schuiling kan op dit moment – achter de schermen – al stevig aan het werk.

  In mijn visie begrijpen de Groninger B&W en de raadsleden absoluut niet meer, wat wel en wat niet hun functie is: volgens de Gemeentewet!

  Raadsleden gedragen zich als eigenaren van WarmteStad!

  https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/0.-besluitenlijst-21-mei-2019.pdf
  B&W besloot op 21 mei 2019:

  “dhr. A.B. Popken, GMT directeur, te machtigen, om namens de gemeente Groningen, binnen de kaders van het investeringsvoorstel aan de DIRECTEUR WarmteStad goedkeuring te verlenen tot het aangaan van de benodigde
  financiële verplichtingen waaronder het aangaan van de benodigde externe financiering en in de lijn hiervan al het nodige te doen voor een optimale herstructurering van het vermogen in de beide werkmaatschappijen Warmtenet BV en Warmtetransport BV en de holding WarmteStad BV;”

  WarmteStad vindt zichzelf een nutsbedrijf.
  (https://warmtestad.nl/)
  Op de site staat, ik citeer:
  “Wij zijn het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte (en/of koude) oplossingen biedt.”

  ===

  Ik ben van mening dat de Gemeenteraad zich NOOIT KAN en MAG bemoeien met de bedrijfsbesluiten van een extern bedrijf.

  Vanmiddag – 19 juni 2019 – om 16.30 uur staat op de agenda van de raadscommissie:
  B4 Vervolg definitief Investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest (raadsvoorstel 23-5-2019).
  Dat gaat over een investeringsbedrag van 68,8 miljoen!

  Juridisch
  A.
  Ik ben van mening dat B&W – en raadsleden – GEEN energiebedrijf mogen oprichten:
  – wegens hun beroeps ongeschiktheid
  – diepgaande belangenverstrengeling
  – onmacht tot handhaven bij overtredingen: wegens de dubbele petten

  B.
  De GGD Groningen en diverse landelijke organisaties wijzen op talrijke manieren op de grote gezondheidsschade van de giftige stoffen bij biomassaverbranding.
  WarmteStad, B&W en Gemeenteraad veroorzaken bewust dus gezondheidsschade.

  C.
  WarmteStad is bewust roekeloos bezig.
  Zijn B&W en alle raadsleden hoofdelijk aansprakelijk?
  Wie is de verzekering van Warmte Stad?

  Wetgeving.
  Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
  Titel 17. Verzekering
  Afdeling 2. Schadeverzekering Artikel 952
  De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt.

  Mevrouw Kiki

 10. OOG, opdat wij niet vergeten…

  De Oosterparkwijkrellen, Hans Ouwerkerk (PVDA) en Koen Schuiling (VVD) anno 2019

  Wat te denken van de rol van Koen Schuiling (VVD) bij het vertrek van onze geliefde Groningse burgemeester Hans Ouwerkerk (PVDA) i.v.m. de rellen in de Oosterparkwijk? Koen Schuiling (VVD) heeft daarmee indertijd, naar mijn mening, de sociale tweedeling in de gemeente Groningen op een verschrikkelijke manier vergroot. Zeker, denk ik, in de Groningse Oosterparkwijk.

  Agressie

  De Groningse langdurig bijstandsgerechtigden zijn na de Oosterparkwijkrellen, naar mijn mening, volkomen onnodig agressief benaderd in projecten van de Sociale dienst. Langdurig bijstandsgerechtigden zijn daarom, denk ik, indertijd juist gestopt met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of met het lidmaatschap van bijvoorbeeld een (sport-)vereniging.

  Littekens

  De littekens die Koen Schuiling (VVD) en burgemeester Hans Ouwerkerk (PVDA) hebben achtergelaten in de Oosterparkwijk zijn, naar mijn mening, nog lang niet geheeld. Koen Schuiling (VVD) heeft daarom, denk ik, veel en veel te weinig krediet bij de langdurig Groningse bijstandsgerechtigden om nog een goede burgemeester voor alle inwoners van de gemeente Groningen te kunnen zijn. De desastreuze rellen in de Groningse Oosterparkwijk en onze geliefde Groningse burgemeester Hans Ouwerkerk (PVDA) zijn, denk ik, nog lang niet vergeten.

  Tweede kans

  Al met al is Koen Schuiling (VVD), naar mijn mening, een zeer en zeer ongemakkelijke keuze van de gemeenteraad van Groningen voor de inwoners van de Oosterparkwijk. Ik had onze geliefde burgemeester Hans Ouwerkerk (PVDA) anno 2019 graag een tweede kans gegund. Ik denk, naar mijn mening, dat Koen Schuiling (VVD) anno 2019 geen tweede kans in Groningen verdient. Zeker, naar mijn mening, niet in de Groningse Oosterparkwijk.

  Let maar goed op mijn woorden OOG, de Groningse geschiedenis wil zich, denk ik, nog wel eens herhalen. Beno Hofman (!) kan ons daar, naar mijn mening, meer over vertellen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *