NS realiseert droom over water

nieuws

In de provincie Groningen zijn zeven nieuwe watertappunten bij stations geplaatst waarvan drie in de gemeente. Maandag gaan ze officieel stromen.

Roger van Boxtel, president-directeur van NS: “Onze droom is dat in de toekomst alle stations voorzien zijn van een watertappunt, zodat reizigers op elk station gratis drinkwater kunnen tappen.”

De nieuwe tappunten staan bij de stations Baflo, Groningen Europapark, Groningen Noord, Hoogezand-Sappemeer, Kropswolde, Winschoten en Groningen Centraal. Eerder zijn ook tappunten geplaatst op de hubs Leek centrum, Ten Boer, station Delfzijl, station Winsum en station Zuidhorn. In totaal staan er nu 28 in de provincie Groningen.

In de wintermaanden zal er geen water te tappen zijn, dan worden de taps weggehaald vanwege de kans op vorst en bevroren waterleidingen.

Deel dit artikel:

 1. Geweldige service van NS, ook op de lijnen waar Ariva rijdt en de stations van Prorail zijn. Hoog tijd om die gekkigheid van aanbestedingen en opdelen NS en Prorail op te heffen. Is alleen goed voor ambtenaren die aan het werk moeten blijven.

 2. Nog mooier zou het zijn als NS het leidingwater optimaal zou zuiveren, zodat het een droogrest
  (*=datgene wat achterblijft als al het water is verdampt) heeft die vergelijkbaar is met het zachste/zuiverste berg-/bronwater. Zo moeilijk is dat niet, maar dat vraagt wel om omdenken.

 3. Ons leidingwater is al gefilterd en gezuiverd – zuiverder en daardoor gezonder dan gebotteld bronwater. In Nederland is water in de supermarkt kopen echt onzin: verspilling, vervuiling (wegens transport en plastic), en weggooit geld.

 4. Beste Daniel, Nederlands leidingwater wordt geleverd door 10 verschillende waterbedrijven en is afkomstig van verschillende bronnen. De samenstelling verschilt dan ook. In sommige gebieden is sprake van een droogrest van iets onder 100 mg per liter, maar er zijn ook gebieden met een droogrest van 500 mg. H2O heeft een droogrest van 0 mg. Heel zuiver bron-/bergwater 20-30 mg. Die zuiverheid is ook mogelijk door het leidingwater op de plaats waar het getapt wordt optimaal na te zuiveren. In gebieden, zoals in de Drechtsteden, waar restanten van toxische chemicaliën (PFOA en GenX), pesticiden, hormonen, drugs, medicijnen en nano-plastics in het leidingwater teruggevonden worden, is een dergelijke nazuivering, naar mijn mening, zinvol.

 5. Beste Karel,

  Graag zou ik je onderbouwing willen zien van deze claim. Ik ga er overigens van uit dat je bekend bent met de effecten van water met een ‘droogrest van 0 mg’ op je gezondheid?

  Met vriendelijke groeten,

  Vincent de Laat
  Brabant Water

 6. .
  Beste Vincent,
  Overeenkomstig je verzoek om onderbouwing informeer ik je hierbij dat ik mij baseer op de resultaten van een onderzoek dat recentelijk is uitgevoerd door het Chemisch-Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam, onder leiding van Prof. Dr. Jacob de Boer. Zij analyseerden – door henzelf genomen – monsters van regulier leidingwater en van door middel van omgekeerde osmose gezuiverd leidingwater uit Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht, met als doel om vast te stellen of omgekeerde osmose restanten van PFOA en GenX daadwerkelijk uit het leidingwater verwijderd. Het analyse-certificaat wijst uit dat deze stoffen in het door omgekeerde osmose gezuiverde water inderdaad niet meer detecteerbaar zijn.

  Dankzij een omgekeerde osmose-installatie, die werkt op een in Nederland gebruikelijke waterleidingdruk van +/- 2,5 tot 3,0 BAR, zoals ook bij mij thuis, daalt de droogrest van leidingwater van rond 300 mg naar rond 20 mg. van het door omgekeerde osmose gezuiverde water. Daarmee heb ik de beschikking over drinkwater dat qua droogrest te vergelijken is met zeer zuiver bergwater, zoals het Franse Mont Recous en Montcalm. Het bekende Belgische Spa Reine(blauw) heeft ook een lage droogrest met 38 mg.
  Veel andere soorten flessen/pakken
  mineraal- en bronwater hebben, net als veruit de meeste soorten leidingwater, een beduidend hogere droogrest, van +/- 100 tot 600 mg.
  Water met een lage droogrest; water dat minimaal ‘belast’ is, heeft een hogere opnamecapaciteit dan water dat anorganische mineralen en restanten, hoe minimaal ook, van medicijnen, pesticiden, hormonen etc. bevat.
  Tezamen is wat mij betreft sprake van een onwenselijke ‘cocktail.’
  Over de droogrest van water zijn interessante eyeopeners; zoals dat in de grootste rivier van Noorwegen, de Otra, een droogrest wordt gemeten van onder de 5 mg. en de natuur is daar prachtig. De lage droogrest is niet zo vreemd als het op het eerste oog nisschien lijkt, want regenwater/gesmolten sneeuw heeft, mits geen sprake is van heftige luchtvervuiling, ook een droogrest van onder de 10 mg. In principe zelfs 0 milligram; H2O verdampt waardoor wolken/neerslag ontstaan.
  Zelf drink ik al 38 jaar Papendrechts leidingwater gezuiverd door omgekeerde osmose.
  Dit door optimaal gezuiverde water heb ik altijd als een zegen ervaren. Recentelijk is bekend
  geworden dat er zich in een bepaalde mate hoeveelheden perfluorverbindingen in het Papendrechtse (als ook in Alblasserdamse en Kinderdijkse) leidingwater bevinden, die nu nog binnen de Nederlandse maximale norm zijn (dergelijke giftige stoffen horen uiteraard sowieso niet in drinkwater thuis). Echter, mogelijk wordt later dit jaar de door de EFSA (European Food Safety Agency) geadviseerde 15 x strengere norm voor PFOA en GenX daadwerkelijk Europese wetgeving wettelijk ingevoerd. Dan hebben Papendrecht, Alblasserdam en Kinderdijk, die allen hetzelfde leidingwater hebben, een probleem; uitgaande van de analyse-resultaten van de VU Amsterdam, voldoet dit leidingwater dan niet meer aan de wettelijk gestelde norm.
  Kortom, het Nederlandse leidingwater en in het bijzonder dat van Papendrecht, Alblasserdam en Kinderdijk, kan echt een stuk zuiverder zijn dan het nu is. Dat is ten dele praktisch haalbaar, namelijk voor de enkele liters water die we dagelijks consumeren. Nazuivering door middel van omgekeerde osmose is niet bedoeld voor al het leidingwater; voor de 120 tot 130 liter die we per persoon per dag gebruiken. Het gaat bij omgekeerde osmose puur om enkele liters optimaal zuiver water dat gebruikt wordt voor consumptie. Gesjouw met voor het milieu belastende plastic flessen is dan ook niet meer nodig. Daar ben ik, sinds ik een omgekeerde osmose thuis-installatie bezit, in 1981, al mee gestopt. :-)

  Hoe mooi zou het het zijn wanneer de waterleidingbedrijven dít mogelijk maken; thuis en ook bij de NS, uit een apart kraantje, optimaal (na)gezuiverd drinkwater van bergbeek-/topkwaliteit. Het kán.
  Naar schatting zullen de kosten bij een collectieve aanpak per huishouden onder een tientje per maand uit komen.

  We willen toch allemaal bij voorkeur de best mogelijke kwaliteit, waarom niet met consumptiewater, waar de mens nota bene voor +/- 70% uit bestaat.
  In het land worden Zuiver Water Bewustwording Avonden georganiseerd waar naast inhoudelijke informatie ook aandacht is voor zintuiglijke testen/waarnemingen. Heb je misschien interesse om deel te nemen? Je bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *